Kara śmierci

Kara śmierci

Kara śmierci- jest nazywa także karą główną, bądź karą ostateczną, polega na pozbawieniu życia sprawcy przestępstwa. Kara ta stosowana jest od początków istnienia prawa, różnie w zależności od krajów

Kara śmierci- jest nazywa także karą główną, bądź karą ostateczną, polega na pozbawieniu życia sprawcy przestępstwa. Kara ta stosowana jest od początków istnienia prawa, różnie w zależności od krajów, systemów prawnych i epok, najczęściej za czyny uniwersalnie pojmowane, jako zbrodnie takie jak zabójstwo lub zdrada stanu, ale także za drobniejsze przestępstwa, w tym skierowane przeciw mieniu lub nawet występki obyczajowe, jak cudzołóstwo. Była bądź jest też zapisana w prawach religijnych różnych wyznań.

 

Kara śmierci była zapoczątkowana przez Drakona, który to kilkaset lat przed naszą erą wprowadził - nawet za te najmniejsze wykroczenia najwyższy wymiar kary. W jego czasach jak i późniejszych kontrowersyjne, przeczące zasadom moralnym wyroki były wykonywane w rozmaity sposób: poprzez tortury, spalenie, krzesło elektryczne, ścięcie głowy na głównym placu w obecności społeczeństwa. Z dużą skutecznością zmniejszało to i zwalczało przestępczość przez setki lat na terenie całego świata. W Polsce jedne z ostatnich kar śmierci odbyły się na osobach skazanych na śmierć po roku 1945, natomiast ostatnia kara śmierci wykonana w Polsce była na skazanym za gwałt i zabójstwo w 1988 roku. Dziesięć lat później, w myśl Kodeksu Karnego kara śmierci została zamieniona na karę dożywotniego więzienia.