Metoda Czochralskiego

Metoda Czochralskiego

Metoda Czochralskiego - jest najstarszą i jedną z najpowszechniej stosowanych metod produkcji monokryształów metali i ich stopów. Została opracowana w 1916 roku przez polskiego chemika Jana Czochralskiego.

Metoda Czochralskiego - jest najstarszą i jedną z najpowszechniej stosowanych metod produkcji monokryształów metali i ich stopów. Została opracowana w 1916 roku przez polskiego chemika Jana Czochralskiego.

Techniką tą otrzymuje się monokryształy i polega ona na powolnym, stopniowym wyciąganiu z roztopionego materiału zarodka krystalicznego w sposób zapewniający kontrolowaną i stabilną krystalizację na jego powierzchni. Dodatkowo, jeśli wymagają tego warunki procesu krystalizacji zarodek oraz tygiel mogą zostać wprawione w ruch obrotowy celem polepszenia warunków transportu masy i ciepła.W rezultacie otrzymuje się cylindryczny monokryształ o orientacji krystalograficznej zarodka.

W metodzie Czochralskiego najczęściej stosuje się piece indukcyjne. W celu zapewnienia czystości i zapobieżenia utlenieniu proces przeprowadzany jest w próżni bądź atmosferze gazu obojętnego. Metodę Czochralskiego na skalę przemysłową stosuje się do produkcji monokryształów krzemu np. przy produkcji półprzewodników.