Rośliny okrytonasienne, chaakterystyka

Rośliny okrytonasienne, chaakterystyka

Rośliny okrytonasienne to najliczniejsza grupa roślin znajdujących się na naszej planecie, bowiem liczą one aż 250-300 tysięcy gatunków. Zdarzają się gatunki, które wykształcają zdrewniałe łodygi

Rośliny okrytonasienne to najliczniejsza grupa roślin znajdujących się na naszej planecie, bowiem liczą one aż 250-300 tysięcy gatunków. Zdarzają się gatunki, które wykształcają zdrewniałe łodygi, przeważnie jednak grupę tą stanowią rośliny zielone. Rośliny te charakteryzują się bardziej zróżnicowaną budową zarówno wewnętrzną jak i zewnętrzną, a także dalszą redukcją gametofitów. Uważa się jednak, iż pochodzą one od wielkolistnych roślin nagonasiennych.

 

Kwiaty tych roślin występują najczęściej w formie obupłciowej i cechują się szerokim zróżnicowaniem w budowie. Owocolistki tworzą słupek poprzez proces zrastania się, natomiast ściany zalążni słupka chronią zalążki, stąd też bierze się inna nazwa określające tą grupę roślin, czyli okrytozalążkowe. Po udanym zapłodnieniu i powstaniu nasion, zalążnia tych roślin przekształca się w owoc.

 

Najważniejsze cechy charakterystyczne:

 

- zarodek składający się z dwóch liścieni,

- kwiaty mają postać pięcio- lub czterokrotnego okwitu, który zróżnicowany jest na kielich i koronę,

- liście pojedyncze lub złożone, posiadające ogonek liściowy o nerwacji dłoniastej,

- korzeń o budowie palowej posiadający korzenie boczne,

- wiązki przewodzące w łodydze ułożone są w postaci pierścienia, są one otwarte.

 

Zobacz testy z biologii dla szkół średnich i gimnazjum

01 Powiązane pojęcia

Rośliny, charakterystyka