Mitoza, definicja, przebieg

Mitoza, definicja, przebieg

MITOZA to proces podziału komórek somatycznych, obejmuje jeden cykl podziałowy w skład, którego wchodzą kolejno etapy takie jak: profaza, metafaza, anafaza i telofaza

MITOZA to proces podziału komórek somatycznych, obejmuje jeden cykl podziałowy w skład, którego wchodzą kolejno etapy takie jak: profaza, metafaza, anafaza i telofaza. Etap profazy jest bardzo krótki i prowadzi do wyodrębnienia się chromosomów, z których każdy składa się dwóch chromatyd. Podczas metafazy chromosomy składające się z dwóch chromatyd układają się w płaszczyźnie środkowej.  Z kolei w anafazie do biegunów komórki rozchodzą się chromatydy siostrzane, zwane chromosomami potomnymi.

 

W procesie telofazy chromosomy ulegają dekondensacji, tworząc nici chromatynowe, następuje cytokineza. W wyniku mitozy z jednej komórki macierzystej powstają dwie komórki potomne (liczba chromosomów w komórkach potomnych jest taka sama jak w komórce macierzystej). Mitoza umożliwia przekazywanie informacji genetycznej oraz służy namnażaniu się komórek, a to prowadzi do wzrostu organizmu, regeneracji.

 

Proces ten jest również nazywany kariokinezą somatyczną. Proces mitozy jest pierwszym cyklem podziału mejozy ponieważ mejoza się z dwóch cyklów podziałowych w wyniku których powstają komórki potomne mające zredukowaną do połowy liczbę chromosomów.

 

Zobacz testy z biologii dla szkół średnich i gimnazjum

01 Powiązane pojęcia

Biologia