Fonetyka - definicja

Fonetyka - definicja

FONETYKA jest jednym z działów lingwistyki. Jej zadaniem jest badanie dźwięków mowy ludzkiej od strony ich artykulacji przez co rozumie się sposób w jaki wytwarzany jest dźwięk

FONETYKA jest jednym z działów lingwistyki. Jej zadaniem jest badanie dźwięków mowy ludzkiej od strony ich artykulacji przez co rozumie się sposób w jaki wytwarzany jest dźwięk za pomocą narządów mowy, oraz ich fizycznych cech, odbierania, reakcji zachodzącej w psychice człowieka na odbierane głoski. W skrócie powiedzieć można, że nauka ta zajmuje się właściwościami dźwiękowymi języka.

 

Głoska to najmniejsza możliwa do wyodrębnienia słuchem część mówionej wypowiedzi, wszystkie głoski możemy podzielić na samogłoski i spółgłoski. Samogłoski od spółgłosek różnią się tym, że tworzą dzięki temu, że podczas ich wypowiadania słyszymy jeden dźwięk. Zalicza się do nich np. a,o,e. Spółgłoski nie są w stanie tworzyć sylaby, a jedynie towarzyszą w sylabie samogłosce, np. t [ty], w [wy], dz [dzy].

 

Sylabę nazywamy inaczej zgłoską a jest to rytmiczny odcinek mowy, w skład którego wchodzi samogłoska z ewentualnymi spółgłoskami. Literą natomiast jest graficzny zapis głoski. Czasem pewne głoski zapisujemy za pomocą kilku liter np. ch,rz,ni,dzi.

 

Zobacz testy z języka polskiego dl aszkół średnich i gimnazjum

 

01 Powiązane pojęcia

Ballada

Dramat