Kościół, definicja i budowa

Kościół, definicja i budowa

KOŚCIÓŁ w tradycji chrześcijańskiej oznacza budynek, w którym odbywają się spotkania sakralne polegające na modlitwie oraz śpiewaniu pieśni religijnych.

KOŚCIÓŁ w tradycji chrześcijańskiej oznacza budynek, w którym odbywają się spotkania sakralne polegające na modlitwie oraz śpiewaniu pieśni religijnych. Odbywają się w nim również chrzty, śluby, bierzmowania, i pogrzeby.

 

W początkowej fazie rolę Kościoła pełniły różnego rodzaju kapliczki znajdujące się w katakumbach czy też zwykłych domach. Pierwszymi budynkami przeznaczonymi kultowi religijnemu były budowle powstałe około IV wieku. Każde z takich miejsc poświęcone być musi czci świętej osoby. Wyróżnia się wiele rodzajów tego typu zabudowań w skład, których wchodzą bazyliki, archikatedry, katedry, kolegiaty, kościoły parafialne, filialne oraz klasztorne. Podział ten został zatwierdzony podczas soborów i dokonana została na podstawie rangi im odpowiadającej.

 

Każdy Kościół katolicki składa się z nawy, apsydy, kaplicy, kruchty i prezbiterium. Można wyróżnić stałe i zmienne wyposażenia. Do stałych należą te, ustalone odgórnie ( ołtarz, ambona, stalle, chrzcielnica). Zmienne zależne są od koncepcji budowy danej świątyni, która może zawierać dodatkowe, boczne ołtarze (oprócz głównego).

 

W prawosławiu świątynię nazywamy cerkwią.

 

Zobacz testy z religii dla szkół średnich i gimnazjum

01 Powiązane pojęcia

Jan Paweł II