Kręgosłup, budowa i funkcje

Kręgosłup, budowa i funkcje

KRĘGOSŁUP jest jednym z podstawowych elementów szkieletu. Jest główną osią i podporą organizmu zarówno ludzkiego jak i zwierzęcego. Do jego najważniejszych funkcji należy podpora ciała

KRĘGOSŁUP jest jednym z podstawowych elementów szkieletu. Jest główną osią i podporą organizmu zarówno ludzkiego jak i zwierzęcego. Do jego najważniejszych funkcji należy podpora ciała, ochrona rdzenia kręgowego oraz pośredniej funkcji przyczepów dla kończyn. Podobnie jak ludzie tak i zwierzęta, które nie posiadają ogona mają kręgosłup zbudowany z 33-34 kręgów znajdujących się na odcinku między głową a kością ogonową.

 

W budowie kręgosłupa rozróżnia się następujące odcinki kręgosłupa:

 

- część szyjna,

- część piersiowa

- część lędźwiowa

- część krzyżowa

- część guziczna (ogonowa)

 

Chcąc lepiej zrozumieć budowę kręgosłupa wyobrazić go sobie można, jako tuleję składającą się z wielu elementów w środku, której znajduje się chroniony przez nią rdzeń kręgowy. Co ciekawe nawet takie zwierzęta jak żyrafa mają tyle samo kręgów szyjnych, co człowiek. Pomiędzy kręgami znajdują się krążki międzykręgowe zwane zazwyczaj dyskami. Zadaniem ich jest odpowiednia amortyzacja wstrząsów i umożliwienie poruszania się sąsiadujących kręgów.

 

U człowieka przystosowanie kręgosłupa do utrzymywania wyprostowanej postawy ciała i unoszenia głowy przejawia się zarówno w jego kształcie, jak i w sposobie zestawienia trzonów kręgowych. Można to zaobserwować na przykład u dziecka, które uczy się chodzić. Jego kręgosłup początkowo jest łukowaty i stopniowo przybiera kształt podwójnej litery S. Odcinki szyjny i lędźwiowy wygięte są do przodu, co określa się mianem lordozy, natomiast piersiowy i krzyżowy wygięte są do tyłu, co określa się mianem kifozy.[wikipedia]

 

Zobacz testy z biologii dla szkół średnich i gimnazjum

01 Powiązane pojęcia

Biologia