ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Patriotyzm w utworach Kochanowskiego, wypracowanie

Patriotyzm w utworach Kochanowskiego, wypracowanie

Wypracowanie prezentuje utwory Jana Kochanowskiego poruszające problematykę patriotyczną. Poeta zatroskany losami ojczyzny wyrażał swe poglądy, skargi i spostrzeżenia w poszczególnych dziełach. To poprzez nie piętnował niepożądane zachowania obywateli i prezentował wzorce godne naśladowania. W wypracowaniu omówiono : fraszkę „ Na sokalskie mogiły”, Pieśń V „O spustoszeniu Podola”, Pieśń XII, „Odprawę posłów greckich”. Całość poparta jest cytatami tym samym tekst może również posłużyć jako osobne analizy i omówienia poszczególnych utworów, wypracowanie zawiera 508 słów.

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

Jan Kochanowski to bezspornie jeden z najwybitniejszych renesansowych twórców. Choć autor najczęściej kojarzony jest z Trenami i żartobliwymi Fraszkami należy zaznaczyć, że bardzo istotne miejsce w jego życiu zajmowała ojczyzna. Jan Kochanowski  jako prawdziwy patriota swe poglądy, obserwacje i wnioski zawierał w poszczególnych dziełach. To poprzez nie piętnował niepożądane zachowania obywateli i prezentował wzorce godne naśladowania.

W poniższym wypracowaniu omówiono : fraszkę „ Na sokalskie mogiły”, Pieśń V „O spustoszeniu Podola”, Pieśń XII, „Odprawę posłów greckich” ” i udowodniono na tej podstawie wartość patriotyczną twórczości poety. Całość poparta jest cytatami tym samym tekst może również posłużyć jako osobne analizy i omówienia poszczególnych utworów, wypracowanie zawiera 508 słów.

Zobacz cały