ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Jan Kochanowski „Odprawa posłów greckich „ – analiza utworu.

Jan Kochanowski „Odprawa posłów greckich „ – analiza utworu.

Wypracowanie stanowi omówienie tematyki utworu Jana Kochanowskiego pt. ”Odprawa posłów greckich”. Ta pierwsza polska tragedia humanistyczna utrzymana w konwencji tragedii greckiej odwołuje się do mitu trojańskiego. Analizując utwór należy jednak wykazać jego alegoryczność, historia o porwaniu Heleny skrywa bowiem ukryte przez autora znaczenie. Pod płaszczem starożytnych realiów Kochanowski ukrył bowiem istotne przesłanie i odwołanie do sytuacji współczesnych mu czasów. Troja nie jest bowiem niczym innym jak alegorią szesnastowiecznej rzeczpospolitej. W poniższym wypracowaniu dokładnie omówiono podane powyżej watki, całość poparta cytatami zawiera 502 słów.

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

„Odprawa posłów greckich” to jeden z bardziej znanych utworów Jana Kochanowskiego. Ta pierwsza polska tragedia humanistyczna utrzymana w konwencji tragedii greckiej odwołuje się do mitu trojańskiego. Bohaterom dzieła przychodzi rozważyć wydanie pięknej Heleny, porwanej przez Priama posłom tym samym unikając wojny lub spełnić życzenie królewicza i pozostawić ją w Troi narażając kraj na starcie.

Choć na pozór mogłoby się wydawać, że tematyka dramatu nawołująca do klasycznych zasad jest jedynie wspomnieniem zamierzchłych czasów należy stwierdzić, że jest to dzieło alegoryczne. Oznacza to, że obraz Troi i starożytnych realiów jest jedynie zasłoną ukrywającą przesłanie i sens dotyczące współczesności autora. Troja nie jest niczym innym jak alegorią szesnastowiecznej rzeczpospolitej na co bezpośrednio wskazuje zaprezentowany ustrój, Rada Królewska przybliżona do sejmu czy analogie w obradach tych ciał.

W wypracowaniu dokładnie omówiono tematykę dzieła oraz jego alegoryczność. Uwidoczniono stanowisko pozostawione przez autora oraz uniwersalność i ponadczasowość tematyki. Całość poparta cytatami zawiera 502 słowa.

Zobacz cały