ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Renesans – geneza nazwy, ramy czasowe

Renesans – geneza nazwy, ramy czasowe

Wypracowanie zawiera omówienie przebiegu epoki renesansu. Wyjaśniono genezę nazwy, podano ramy czasowe przebiegu nurtu. Omówiono ważne wydarzenia historyczne ówczesnego czasu: odkrycia geograficzne, kształtowanie silnych państw, wynalezienie druku reformację,  to one bowiem miały bezpośredni wpływ na zmianę światopoglądu społeczeństw. Tekst może posłużyć jako gotowe wypracowanie, sprawdzian lub ściąga. Wypracowanie zawiera 435 słów.

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

Za kolebkę renesansu uznaje się Włochy, tam epoka rozpoczęła się w XIV wieku, jej rozwój na terenie Europy jest jednak zróżnicowany. Nazwa renesans oznacza odrodzenie, powrót do ideałów antycznych po czasie ciemnoty i zastoju średniowiecznego. Warto zauważyć, że sens oraz znaczenie nazwy nie wiąże się jedynie z powrotem myśli antycznej ale sposobem odnawiania wiedzy starożytnej.

 

Epokę renesansu ukształtowały ważne wydarzenia historyczne, zalicza się do nich: odkrycia geograficzne, kształtowanie silnych państw, wynalezienie druku oraz reformację. To dzięki tym zjawiskom mógł prężnie rozwijać się nowy światopogląd. W poniższym wypracowaniu wyjaśniono wszystkie najważniejsze wątki. Omówione zagadnienia stanowią główne wiadomości wymagane w klasach liceum/ technikum. Tekst może posłużyć jako gotowe wypracowanie, sprawdzian lub ściąga. Wypracowanie zawiera 435 słów.

Zobacz cały