ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Wacław Potocki –analiza twórczości.

Wacław Potocki –analiza twórczości.

Wypracowanie zawiera analizę i charakterystykę twórczości Wacława Potockiego. Poeta zatroskany losem kraju oraz kształtem przyszłości często w humorystyczny sposób próbował opisać zauważone problemy i własne obawy, to dlatego jego twórczość zyskała miano sumienia narodu. Morały i pouczenia zawarte przez Wacława Potockiego należy podzielić na: postulaty patriotyczne, pouczenia w kwestiach społecznych, pouczenia o tolerancji wyznaniowej. W poniższym wypracowaniu dokonano analizy następujących wierszy poety: „Pospolite ruszenie”, „Zbytki polskie”, "Nierządem Polska stoi", „Kto mocniejszy, ten lepszy”. Całość poparta cytatami może stanowić również osobne omówienia utworów. Wypracowanie zawiera 559 słów.

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

Twórczość Wacława Potockiego zalicza się do nurtu sarmackiego, należy jednak zauważyć, że autor umiejętnie operował formami popularnymi w ówczesnej epoce baroku. Dążył do oryginalności, przekształcał w poezję wojskowe relacje czy teksty łaciński. Jego poezja zyskała również miano sumienia narodu, poeta jako szlachcić świadomy sytuacji Polski, poruszał w swych utworach tematykę patriotyczną oraz obywatelską.

Morały i pouczenia zawarte przez Wacława Potockiego należy podzielić na: postulaty patriotyczne, pouczenia w kwestiach społecznych, pouczenia o tolerancji wyznaniowej. W poniższym wypracowaniu do realizacji tematu wykorzystano następujące wiersze: „Pospolite ruszenie”, „Zbytki polskie”, "Nierządem Polska stoi", „Kto mocniejszy, ten lepszy”. Całość poparta cytatami może stanowić również osobne omówienia utworów. Wypracowanie zawiera 559 słów.

Zobacz cały