ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Wacław Potocki – „Transakcja wojny chocimskiej” – analiza utworu

Wacław Potocki – „Transakcja wojny chocimskiej” – analiza utworu

Wypracowanie zawiera analizę i omówienie utworu Wacława Potockiego „Transakcja wojny chocimskiej”. Autor jako szlachcić świadomy sytuacji Polski w swych dziełach podnosił postulaty patriotyczne próbując napiętnować złe przywary oraz wesprzeć pożądane zachowania obywateli. Jednym z ważniejszych dzieł tego autora jest epos  „Transakcja wojny chocimskiej”, całość rozpoczyna inwokacją skierowana do Boga, autor prosi o opiekę i pomoc. W poniższym wypracowaniu wyjaśniono wszystkie najważniejsze wątki. Całość zawiera 314 słów.

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

Twórczość Wacława Potockiego zalicza się do nurtu sarmackiego, należy jednak zauważyć, że autor umiejętnie operował formami popularnymi w ówczesnej epoce baroku. Dążył do oryginalności, przekształcał w poezję wojskowe relacje czy teksty łaciński. Jego poezja zyskała również miano sumienia narodu, poeta jako szlachcić świadomy sytuacji Polski, poruszał w swych utworach tematykę patriotyczną oraz obywatelską.

 

Jednym z ważniejszych dzieł tego autora jest epos  „Transakcja wojny chocimskiej”. Utwór zawiera opis przygotowań i przebiegu bitwy pod Chocimiem w roku 1621. Autor zbierając materiały do napisania dzieła korzystał z relacji uczestnika zdarzenia Jakuba Sobieskiego. Dokonując analizy utworu należy stwierdzić, że całość składa się z prawdy historycznej oraz dygresji. Dygresję natomiast należy podzielić na dwie warstwy, pierwsza z nich to epizody bitewne i obyczajowe, kolejna to wtrącenia satyryczne i moralizatorskie tak charakterystyczne dla Potockiego.

 

W wypracowaniu wyjaśniono wszystkie najważniejsze wątki. Całość stanowi szczegółowe omówienie i analizę dzieła. Wypracowanie zawiera 314 słów.

Zobacz cały