ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Poezja sarmacka charakterystyka, sprawdzian wypracowanie.

Poezja sarmacka charakterystyka, sprawdzian wypracowanie.

Wypracowanie zawiera charakterystykę poezji sarmackiej. Należy powiedzieć, że wyznaczała ona własną ideologię uznawaną za najważniejszą i niepodważalną. Poeci sarmaccy z niechęcią odnosili się do zagranicznych wpływów, wyznaczając za główne zadanie tworzenie tradycji i wzoru sarmaty. Głosili, iż jednostką o rodowodzie  szlacheckim powinna przysługiwać bezwzględna wolność łącznie z możliwością skrajnego liberum veto. W wypracowaniu podano wszystkie najważniejsze watki, kontekst historyczny, przedstawicieli nurtu. Tekst zawiera 408 słów.

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

Epoka baroku  kształtowała się różnorodnie w państwach europejskich, na ziemiach polskich nurt przebiegał w trzech fazach od końca lat osiemdziesiątych XVI wieku do roku 1730. Nowy światopogląd oraz zagraniczne wpływy sprawiły także, że na ziemiach polskich pojawiły się nowe rodzaje poezji: dworska, ziemiańska, metafizyczna, światowych rozkoszy, mieszczańsko – plebejska. Największy wpływ odegrała poezja ziemiańska inaczej sarmacka. To dzięki niej bowiem powstał wzorcowy model ówczesnego szlachcica.

W odróżnieniu od nurtu dworskiego tu ogromną wagę przywiązywano do rodzimych tradycji i obyczajów. Poeci przedstawiali w swych dziełach wzór życia na wsi, stoicką zasadę umiaru a także pochwałę natury. Należy również powiedzieć, że dzieła literatury ziemiańskiej wyznaczały własną ideologię uznawaną za najważniejszą i niepodważalną. Poeci sarmaccy z niechęcią odnosili się do zagranicznych wpływów, wyznaczając za główne zadanie tworzenie tradycji i wzoru sarmaty. Głosili, iż jednostką o rodowodzie  szlacheckim powinna przysługiwać bezwzględna wolność łącznie z możliwością skrajnego liberum veto.

 

W poniższym wypracowaniu podano wszystkie najważniejsze watki, kontekst historyczny, przedstawicieli nurtu. Tekst zawiera 408 słów.

Zobacz cały