ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Oświecenie - krytyka szlachty, sprawdzian wypracowanie

Oświecenie - krytyka szlachty, sprawdzian wypracowanie

W literaturze oświecenia czasów stanisławowskich wyraźnie dominowała niechęć do przedstawicieli poprzedniej epoki. Krytyką objęto zacofanie społeczeństwa poprzedników, choć najwyraźniej skupiono się na szlachcie i obaleniu mitu sarmaty. Pisarze wskazywali takie  cechy jak: pijaństwo, zacofanie, konserwatyzm, brak wiedzy, pychę czy zadufanie w sobie. Aby móc ukazać obszar krytyki należy przedstawić ją przez pryzmat poszczególnych autorów oświecenia. W poniższym wypracowaniu powołano się na następujące przykłady: Bohomolec , Zabłocki,  Ignacy Krasicki – Bajki, Satyry, „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”, Julian Ursyn Niemcewicz „Powrót posła”, Adam Naruszewicz „Chudy Literat”. Tekst zawiera 548 słów.

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

W dobie oświecenia za czasów stanisławowskich krytyką objęto zacofanie społeczeństwa poprzedników, choć najwyraźniej skupiono się na obaleniu mitu sarmaty. Ośmieszanie i szyderstwo z szeregu szlacheckich obyczajów i przyzwyczajeń zdominowało literaturę. Należy zauważyć, że wszyscy autorze wskazywali te same cechy: pijaństwo, zacofanie, konserwatyzm, brak wiedzy, pychę czy zadufanie w sobie. Te wady hamowały bowiem wprowadzenie reform oraz rozwój państwa.

 

Aby móc ukazać obszar krytyki należy przedstawić ją przez pryzmat poszczególnych autorów oświecenia. W poniższym wypracowaniu powołano się na następujące przykłady: Bohomolec , Zabłocki,  Ignacy Krasicki – Bajki, Satyry, „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”, Julian Ursyn Niemcewicz „Powrót posła”, Adam Naruszewicz „Chudy Literat”.

 

Wypracowanie może również posłużyć jako omówienie krytyki szlachty w poszczególnych wymienionych powyżej utworach. Całość zawiera 548 słów.

Zobacz cały