ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Krasicki „Mikołaja Dośwadczyńskiego przypadki” - analiza utworu

Krasicki „Mikołaja Dośwadczyńskiego przypadki” - analiza utworu

Wypracowanie stanowi analizę i omówienie lektury „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki” autorstwa Ignacego Krasickiego. Utwór ten to pierwsza Polska powieść nowożytna. Główny bohater powieści to tytułowy mikołaj Doświadczyński, prowincjonalny szlachcic, który opowiada o swym życiu. Jak wskazuje jego nazwisko losy postaci pełne są różnorodnych doświadczeń, te natomiast stanowią podstawę prezentowanej treści. . W poniższym wypracowaniu omówiono wszystkie najważniejsze wątki. Całość jest poparta cytatami i zawiera 332 słowa.

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

„Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki” to tytuł jednego z utworów autorstwa Ignacego Krasickiego. Należy zauważyć, że dzieło to stanowi pierwszą Polską powieść nowożytną. . Jej tematyka jest silnie osadzona w realiach społeczeństwa, zostają spełnione również typowe cechy kompozycyjne, jak: fabuła, narrator, świat przedstawiony, następstwo zdarzeń, obecność opisów.

 

Główny bohater powieści to tytułowy Mikołaj Doświadczyński, prowincjonalny szlachcic, który opowiada o swym życiu. Jak wskazuje jego nazwisko losy postaci pełne są różnorodnych doświadczeń, te natomiast stanowią podstawę prezentowanej treści. Mikołaj opowiada o swym wychowaniu, nauce, podróżach, tym samym wskazuje w jaki sposób ukształtowała się jego osobowość.

 

W tekście dokonano analizy utworu, wyjaśniono pojęcie powieść nowożytna, udowodniono, iż dzieło Krasickiego spełnia warunki tego gatunku. Całość jest poparta cytatami i zawiera 332 słów.

Zobacz cały