ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Ignacy Krasicki "Monachomachia"- poemat heroikomiczny.

Ignacy Krasicki "Monachomachia"- poemat heroikomiczny.

Wypracowanie stanowi analizę i omówienie dzieła „Monachomachia” autorstwa Ignacego Krasickiego. Utwór ten to poemat heroikomiczny czyli połączenie poematu heroicznego i komicznego. W poemacie autor ukazuje wojnę mnichów toczącą się pomiędzy dwoma zakonami - karmelitów i dominikanów. Zamysłem poety nie było piętnowanie konkretnych osób a wskazanie rażących wad i przywar. W tekście wyjaśniono termin – poemat heroikomiczny, przeanalizowano dzieło poety i na tej podstawie udowodniono, że dzieło spełnia warunki gatunku. Całość poparta jest cytatami. Wypracowanie zawiera 320 słów.

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

„Monachomachia” to tytuł dzieło autorstwa Ignacego Krasickiego. Utwór ten to poemat heroikomiczny czyli połączenie poematu heroicznego i komicznego. W tym gatunku literackim od razu zauważa się sprzeczność pomiędzy wzniosłym stylem narracji, charakterystycznym dla eposu a zabawną treścią. W „Monachomachii” autor ukazuje wojnę mnichów toczącą się pomiędzy dwoma zakonami - karmelitów i dominikanów. Komiczne sceny opisane zostają wzniosłym, przepełnionym patosem stylem. Zamysłem poety nie było piętnowanie konkretnych osób a wskazanie rażących wad i przywar.

 

W tekście wyjaśniono termin – poemat heroikomiczny, przeanalizowano dzieło poety i na tej podstawie udowodniono, że dzieło spełnia warunki gatunku. Całość poparta jest cytatami. Wypracowanie zawiera 320 słów.

Zobacz cały