ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Oświecenie w Polsce– dominujące prądy literackie, ramy czasowe.

Oświecenie w Polsce–  dominujące prądy literackie, ramy czasowe.

Poniższe wypracowanie stanowi omówienie przebiegu oświecenia w Polsce. Nie tylko filozoficzne założenia ale i wydarzenia historyczne miały wpływ na ówczesną sytuację. Ukazano wewnętrzny podział nurtu  i związane z nim wydarzenia historyczne. Omówiono główne prądy literackie, które zdominowały epokę: klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Opracowano  zagadnienia najczęściej poruszane w klasach liceum/ technikum. Tekst może posłużyć jako gotowe wypracowanie, sprawdzian lub ściąga. Wypracowanie zawiera 495 słów.

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

Na rozwój i przebieg oświecenia na ziemiach polskich wpływ miały przede wszystkim wydarzenia historyczne. Początek epoki datuje się od roku 1764 a koniec na rok 1822. Aby móc zrozumieć jej przebieg należy więc znać najważniejsze wydarzenia mające miejsce w poszczególnych fazach nurtu: wczesnej, dojrzałej, schyłkowej. To one bowiem kształtowały jego rozwój. Za czasów saskich Polska przeżywała upadek gospodarczy, próbowała odrodzić się w czasach stanisławowskich mimo kolejnych rozbiorów, niestety klęska Napoleona przekreśliła ostatecznie wszelkie nadzieje.

 

W realizacji zagadnienia należy zwrócić szczególną uwagę na fazę dojrzałą epoki zwaną inaczej stanisławowską. To bowiem szczytowy moment oświecenia w Polsce, pomimo wszelkich przeciwności rządy króla i działania licznych patriotów umożliwiają rozwój polityki, publicystyki i literatury. Głównymi prądami literackimi staja się: klasycyzm, sentymentalizm, rokoko.

 

Tekst stanowi szczegółową charakterystykę rozwoju epoki w Polsce. Opracowano  zagadnienia najczęściej poruszane w klasach liceum/ technikum. Podano wszystkie istotne daty i związane z nimi wydarzenia. Omówiono dominujące nurty literackie, wymieniono ich przedstawicieli. Tekst może posłużyć jako gotowe wypracowanie, sprawdzian lub ściąga. Wypracowanie zawiera 495 słów.

Zobacz cały