ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Oświecenie- wydarzenia i ośrodki kultury, ściąga na sprawdzian

Oświecenie- wydarzenia i ośrodki kultury, ściąga na sprawdzian

Wypracowanie stanowi omówienie najważniejszych zjawisk i ośrodków kulturalnych powstałych na ziemiach polskich w epoce oświecenia. Należy do nich zaliczyć: Komisja Edukacji Narodowej, Kuźnia Kołłątajowska, Collegium Nobilium, Szkoła Rycerska Towarzystwo Przyjaciół Nauk, „Monitor”,  „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”. Znajomość tych zagadnień stanowi podstawowy zakres wiadomości w klasach liceum i technikum. Tekst może posłużyć jako sprawdzian lub ściąga. Wypracowanie zawiera 429 słów.

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

Oświecenie w Polsce napotkało ogromne przeszkody. Pomimo tego w fazie dojrzałej epoki za czasów panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego powstały znaczące ośrodki i zjawiska kulturalne, do najważniejszych zalicza się: Komisja Edukacji Narodowej, Kuźnia Kołłątajowska, Collegium Nobilium, Szkoła Rycerska Towarzystwo Przyjaciół Nauk, „Monitor”,  „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”. Zagadnienia te stanowią podstawowe informacje obowiązujące w klasach liceum i technikum.

 

W wypracowaniu szczegółowo omówiono wszystkie wymienione powyżej zagadnienia, podano  istotne daty i nazwiska. Całość tekstu może stanowić gotowy sprawdzian lub ściągę. Wypracowanie zawiera 429 słów.

Zobacz cały