ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

„Tren VIII” interpretacja utworu Jan Kochanowski, wypracowanie

„Tren VIII” interpretacja utworu Jan Kochanowski, wypracowanie

Wypracowanie zawiera analizę i interpretację Trenu VIII Jana Kochanowskiego. Poeta pogrążony w smutku próbuje ukazać pustkę, która powstała po śmierci ukochanego dziecka Orszulki. Kochanowski wspomina kolejne epizody z życia, przypomina sobie śpiew i energię córeczki, która swym usposobieniem i okazywaną miłością nie dopuszczała by ojca czy matkę ogarniał smutek. W wypracowaniu omówiono całość utworu, tekst poparty jest cytatami. Wypracowanie zawiera 373 słowa.

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

Jan Kochanowski jest autorem cyklu trenów napisanych po śmierci ukochanej córeczki. Należy zauważyć, że poeta w swych trenach dokonał rzeczy szczególniej, jego utwory nie ukazują bowiem sylwetki sławnej zasłużonej postaci, znanej przez wielu a oddają cześć dziecku. Tren jako gatunek znany był już w starożytności i służył do oddawania pośmiertnej czci wybitnym bohaterom którzy swymi czynami zasłużyli się dla ludzkości. W Trenie VIII Kochanowski wspomina kolejne epizody z życia, przypomina sobie śpiew i energię córeczki, która swym usposobieniem i okazywaną miłością nie dopuszczała by ojca czy matkę ogarniał smutek.

 

W wypracowaniu dokonano szczegółowej analizy i interpretacji trenu. Całość poparta jest cytatami i zawiera 373 słowa.

Zobacz cały