ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

„Świat zepsuty” interpretacja satyry Ignacy Krasicki, wypracowanie

„Świat zepsuty” interpretacja satyry Ignacy Krasicki, wypracowanie

Wypracowanie stanowi analizę i interpretację satyry zatytułowanej „Świat zepsuty” autorstwa Ignacego Krasickiego. Tematyka wiersza zawarta jest w retorycznym monologu, poprzez który autor uświadamia, ostrzega a nawet kara rodaków. Warto zaznaczyć, że Krasicki pisząc ten utwór przebywał już poza granicami kraju, mimo tego czuł się współodpowiedzialny za przyszłość Polski oraz wychowanie młodego pokolenia. W poniższym wypracowaniu wskazano wszystkie najważniejsze wątki, całość poparta jest cytatami. Wypracowanie zawiera 332 słowa.

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

Ignacy Krasicki zasłynął tematyką poruszaną w satyrach, to poprzez nie krytykował ówczesną rzeczywistość społeczną i polityczną Polski. W satyrach najliczniej odcisnęły się ślady piętnowania ówczesnej szlachty, autor obserwując życie tej warstwy społecznej zauważał szereg problemów i przejawów demoralizacji. Poprzez wskazanie ich w utworach pragnął uświadamiać  polaków, piętnując konkretne błędy. Tematyka wiersza „świat zepsuty” zawarta jest w retorycznym monologu, poprzez który autor ostrzega a nawet kara rodaków. Warto zaznaczyć, że Krasicki pisząc ten utwór przebywał już poza granicami kraju, mimo tego czuł się współodpowiedzialny za przyszłość Polski oraz wychowanie młodego pokolenia.

 

W wypracowaniu dokonano analizy i interpretacji utworu, wskazano wszystkie najważniejsze wątki, podkreślono stanowisko autora. Całość została poparta cytatami pochodzącymi bezpośrednio z treści satyry. Wypracowanie zawiera 332 słowa.

Zobacz cały