ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

„Ferdydurke” W. Gombrowicz – teoria formy, wypracowanie

„Ferdydurke” W. Gombrowicz  –  teoria formy, wypracowanie

Wypracowanie ukazuje teorię formy przedstawioną przez Witolda Gombrowicza w powieści „Ferdydurke”. Pod hasłem forma należy rozumieć wszystkie elementy, cechy życia i zachowania człowieka, które zostały mu narzucone, są to więc: konwenanse i stereotypy kulturowe, gesty, sposób bycia i zachowania. Dodatkowo autor podkreśla zagadnienie osobistej walki, którą każdy człowiek toczy z formą oraz bezcelowość tego procesu, jak dowiadujemy się bowiem z książki formy nie da się wyzbyć. W wypracowaniu dokonano wskazano i opisano trzy kręgi  występowania formy w lekturze: szkołę, Dom Młodziaków, Dwór Ziemiańskich. Całość poparta jest stosownymi cytatami. Wypracowanie zawiera 781 słów.

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

 

„Ferdydurke” to powieść autorstwa Witolda Gombrowicza. Tematyka utworu dotyczy teorii formy , którą interesował się autor. Gombrowicz pragnął zgłębiać zagadnienie kontaktów międzyludzkich oraz prezentowanych na ich drodze zachowań stąd pod hasłem forma należy rozumieć wszystkie elementy, cechy życia i zachowania człowieka, które zostały mu narzucone, są to więc: konwenanse i stereotypy kulturowe, gesty, sposób bycia i zachowania. Dodatkowo autor podkreśla zagadnienie osobistej walki, którą każdy człowiek toczy z formą oraz bezcelowość tego procesu, jak dowiadujemy się bowiem z książki formy nie da się wyzbyć.

 

W wypracowaniu dokładnie przeanalizowano tematykę lektury ukazując teorię formy. Wskazano i omówiono trzy ukazane przez Gombrowicza kręgi formy: szkołę, Dom Młodziaków, Dwór Ziemiańskich. Całość poparta jest stosownymi cytatami. Wypracowanie zawiera 781 słów.

Zobacz cały