ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Wypracowanie – „Miłosierdzie gminy” M. Konopnickiej, interpretacja

Wypracowanie – „Miłosierdzie gminy” M. Konopnickiej, interpretacja

„Miłosierdzie gminy” Marii Konopnickiej opowiada o niezwykłej licytacji, która odbywa się w urzędzie gminnym, w jednej ze szwajcarskich wiosek. Przedmiotem licytacji jest 82 – letni Kuntz Wunderli, człowiek chory i niedołężny. Człowiek ten jest poddawany poniżającej procedurze oględzin, która ma na celu ustalenie kwoty, za którą zostanie kupiony przez jednego z uczestników licytacji. Wypracowanie zawiera 455 wyrazów.

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

„Miłosierdzie gminy” Marii Konopnickiej opowiada o niezwykłej licytacji, która odbywa się w urzędzie gminnym, w jednej ze szwajcarskich wiosek. Przedmiotem licytacji jest 82 – letni Kuntz Wunderli, człowiek chory i niedołężny. Starzec ten jest poddawany poniżającej procedurze oględzin, która ma na celu ustalenie kwoty, za którą zostanie kupiony przez jednego z uczestników licytacji. Licytacja ta miała na celu znalezienie tym starszym ludziom domu i opieki. Miała pomóc w polepszeniu losu tych ludzi. W rzeczywistości była to pomoc pozorna, bowiem ludzie ci przeznaczeni byli jako tania siła robocza. Żyli oni w tragicznych i ciężkich warunkach. Ciężka i fizyczna praca powodowała, że ci starcy umierali w niedługim czasie z wycieńczenia.

 

Poprzez ten utwór poetka krytykuje tego typu miłosierdzie, podkreśla, ze tego typu traktowanie ludzi jest okrutne i upokarzające. Wytyka społeczeństwu fałszywe miłosierdzie, które tak naprawdę pokierowane jest rządzą pieniądza, a nie bezinteresownością.

 

Wypracowanie zawiera 455 wyrazów / 3230 znaków.

Zobacz cały