ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Charakterystyka epoki Romantyzmu

Charakterystyka epoki  Romantyzmu

Romantyzm przeciwstawiał się przyjętym zasadom na rzecz swobody, fantastyki, nastrojowości, uczuciowości. Kompendium zawiera najczęściej pojawiające się zagadnienia na języku polskim. Powtórz wiadomości i przygotuj się na sprawdzian z Romantyzmu.

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

Romantyzm przeciwstawiał się przyjętym zasadom na rzecz swobody, fantastyki, nastrojowości, uczuciowości. Odznaczał się zamiłowaniem egzotyki i przeszłości oraz zwrotem ku ludowości (folkloru). Romantyzm to również postawa życiowa, odznaczająca się przewagą pierwiastków pozarozumowych i racjonalnych, uczuciowych nad innymi. Kompendium zawiera najczęściej pojawiające się zagadnienia na języku polskim. Powtórz wiadomości i przygotuj się (lub ściągę) na sprawdzian z Romantyzmu.

Wybrane zagadnienia, które pojawiają się w kompendium:

„Romantyczność” A. Mickiewicz

„Pan Tadeusz” A. Mickiewicz

Najwybitniejsi twórcy polskiego romantyzmu

Przedstawiciele romantyzmu europejskiego

Pojęcie Romantyzm

Omówienie jednego z zagadnień:

„Pan Tadeusz” A. Mickiewicz

„Pan Tadeusz” jest epopeja narodową, ponieważ: akcja utworu rozgrywa się w ważnym okresie dziejowym, ukazuje szeroki obraz Polski szlacheckiej w przełomowej dla niej epoce, prezentuje podstawowe warstwy ówczesnego społeczeństwa polskiego (magnaci, zamożna szlachta, średniozamożna szlachta, uboga szlachta i chłopi), daje obraz życia kulturalnego początków XIX w. i bogate tło obyczajowe, jest utworem epickim, poematem wielowątkowym, napisany wierszem (trzynastozgłoskowcem). „Pan Tadeusz” spełnia wszystkie warunki epopei, jest jej najpiękniejszym przykładem. Jest utworem godnym najwyższego uznania i dlatego powinien znaleźć swoje miejsce w każdym polskim domu.

Główni bohaterowie utworu:

Stolnik Horeszko, Gerwazy Rębajło, Hrabia Horeszko, Podkomorzy, Sędzia Soplica, Jacek Soplica, Tadeusz, Telimena, Zosia.

Główne wątki to: działalność księdza Robaka, spór o zamek, miłość Tadeusza i Zosi.

Szlachta jest zbiorowym bohaterem epopei. Mickiewicz ukazuje w utworze wszystkie warstwy szlachty- od najbogatszej do najbiedniejszej.

Zobacz cały