ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Barok- epoka mistyczna, uduchowiona, szokująca

Barok- epoka mistyczna, uduchowiona, szokująca

Kompendium – sprawdzian zawiera przykładowe tematy, które często pojawiają się na języku polskim. Barok - Epoka uduchowiona, mistyczna, u podłoża filozofii leży poczucie przemijalności życia i kruchości istoty ludzkiej. Zwrot ku Bogu i religii.

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

Barok - Epoka uduchowiona, mistyczna, u podłoża filozofii leży poczucie przemijalności życia i kruchości istoty ludzkiej. Zwrot ku Bogu i religii. Zadaniem literatury Baroku było poruszyć czytelnika, oszołomić go, zaskoczyć, wywrzeć na nim jak największe wrażenie. Przygotuj się (jak też ściągę) na sprawdzian z epoki Baroku. Kompendium – sprawdzian zawiera przykładowe tematy, które często pojawiają się na języku polskim.

Ramy czasowe epoki

Gatunki literackie uprawiane w Baroku

Nurty polskiej literatury barokowej

Sarmatyzm

Przykładowe omówienie wybranego zagadnienia:

"Pospolite ruszenie" W. Potocki Utwór przedstawia obraz z życia obozu wojskowego, w którym szlachta daleko odeszła od ideałów rycerskich. Nieprzyjaciel atakuje nocą obóz, rotmistrz wzywa na wały, ale szlachta woli spać. Wola odpoczywać niż ratować obóz i siebie. Jeden z wojaków tłumaczy, że nie są chłopami, aby im rozkazywać. Potocki krytykuje pospolite ruszenie (oddział złożony ze szlachty, który miał iść do walki na wezwanie króla). Autor zarzuca szlachcie brak ideałów i patriotyzmu. Wytyka nieposłuszeństwo, pychę, dumę i bezmyślność. Krytykuje ich obojętną postawę wobec losów kraju.

Zobacz cały