ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Charakterystyka epoki Renesansu

Charakterystyka epoki Renesansu

Przygotuj się do sprawdzianu z epoki odrodzenia. Kompendium –ściąga zawierające najczęstsze zagadnienia pojawiające się na sprawdzianach z języka polskiego z epoki Renesansu. Renesans oznacza odrodzenie się człowieka, a także całej kultury, sztuki i nauki nowożytnej.

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

Przygotuj się oraz ściągę do sprawdzianu z epoki Odrodzenia. Kompendium –ściąga zawiera najczęstsze zagadnienia pojawiające się na sprawdzianach z języka polskiego z epoki Renesansu. Renesans oznacza odrodzenie się człowieka, a także całej kultury, sztuki i nauki nowożytnej. To okres gwałtownych zmian polityczno – społecznych, a także epoka wielkich odkryć geograficznych i naukowych. Kompendium zawiera takie tematy jak: streszczenie oraz interpretację wybranych utworów epoki renesansu, ramy czasowe, twórców epoki, przedstawicieli nauki i sztuki, ramy czasowe epoki. Kompendium zawiera 32 zagadnienia z epoki Odrodzenia.

Szczegółowe omówienie wybranego zagadnienia, które pojawiło się w kompendium:

"Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem" M. Rej

Utwór jest w formie dialogu, prowadzonego przez wymienione w tytule osoby, reprezentujące szlachtę (Pan), duchowieństwo (Pleban) i chłopstwo (Wójt). Rej ostro krytykuje szlachtę. Obwinia ją o hazard, zbytki, prywatę, rozrzutność, obojętność wobec ojczyzny i urzędów, które sprawują, wyzyskiwanie chłopów, egoizm. Oskarża również o przekupstwo i niesprawiedliwe wyroki. Wytyka im nieróbstwo, pijaństwo i karciarstwo.

Szczególnej krytyce Reja podlegają duchowni (księża) i ich postępowanie wobec wiernych i spraw Kościoła. Wytyka nieumiejętne odprawianie mszy, brak dyscypliny i zachowania się w domu bożym, po za tym pijaństwo, hulaszczy tryb życia i karciarstwo. Razi go oszukiwanie i okłamywanie chłopów, wypaczanie przez duchownych nauk Chrystusa w celu własnego wzbogacenia się. Zarzuca im chciwość, zaniedbanie obowiązków duszpasterskich, zepsucie, świecki, bogaty tryb życia. Zachłanność i cel szybkiego wzbogacania się była dla duchownych priorytetem. Według Reja chłopi są najbiedniejsza i najbardziej pokrzywdzoną warstwą ówczesnego społeczeństwa polskiego. Rej zajmuje tu pozycję obrońcy chłopów, chociaż sam wywodził się z rodu szlacheckiego. Z jego obserwacji wynika, że chłopi wykorzystywani byli zarówno przez duchownych jak i szlachciców. Księża ściągali z nich dziesięciny i daniny. Szlachta natomiast wykorzystywała chłopa do pracy na swojej roli (ziemi).

Zobacz cały