ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Naturalizm w literaturze Młodej Polski, wypracowanie

Naturalizm w literaturze Młodej Polski, wypracowanie

Tendencje naturalistyczne zdominowały literaturę  końca XIX wieku. Jego polskimi naśladowcami byli miedzy innymi: Gabriela Zapolska, Stefan Żeromski, Władysław Reymont. Poniższe wypracowanie dokładnie omawia twórczość tych autorów, ukazując zawarty w nich naturalizm. Wskazana i omówiona zostaje charakterystyka nurtu a także postać jej prekursora. Wypracowanie zawiera 528 słów.

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

Naturalizm był dominującą tendencją w literaturze końca XIX wieku. Autorzy ukazywali „ciemną stronę” ludzkiego życia na bazie rzeczywistych przykładów. Często punktem wyjścia dla nich stawał się obraz: marginesu społecznego, biedoty, robotników czy innych przedstawicieli klas niższych. Choć za prekursora nurtu podaje się obcokrajowca, w Polsce szybko znaleźli się jego następcy, jak: : Gabriela Zapolska, Stefan Żeromski, Władysław Reymont.

 

Wypracowanie omawia twórczość tych autorów oraz podkreśla ich tendencje naturalistyczne. Dzięki temu całość może stanowić osobne analizy dzieł pod kątem zawartego w nich naturalizmu. Omówione zostają następujące lektury: : „ moralność Pani Dulskiej” , „Kaśka kariatyda”, „Ludzie bezdomni”, „Rozdziobią nas kruki i wrony”, „Chłopi”. Praca dokładnie charakteryzuje nurt wskazując jego twórcę. Wypracowanie zawiera 528 słów.

Zobacz cały