ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Sprzeczność natury ludzkiej, prezentacja maturalna

Sprzeczność natury ludzkiej, prezentacja maturalna

Sprzeczność natury ludzkiej - tekst stanowi gotową, nigdzie nie publikowaną prezentację maturalną, która zawiera tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów i ramowy plan wypowiedzi.

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

"Sprzeczność natury ludzkiej"

 

Jak wiadomo w stworzeniu dobrej prezentacji maturalnej najistotniejsze jest postawienie właściwej tezy oraz poparcie jej właściwie omówionymi przykładami. W ten sposób realizuje się  główny temat pracy. Zamieszczona tu prezentacja posiada tak skonstruowaną tezę, że może realizować wszystkie tematy zawierające słowa klucze:  „sprzeczność” lub/ i „natura ludzka” np.:

Wewnętrzne sprzeczności bohatera literackiego

Sprzeczność człowieka na tle literatury

Natura ludzka jako motyw literacki itp. …

 

Prezentacja powyższego tematu oparta jest o następujące przykłady dzieł literackich : Byron – Giaur, Mickiewicz – Konrad Wallenrod, cz3. Dziady, Słowacki – Kordian, Mickiewicz – Pan Tadeusz, Herling – Grudziński – Inny Świat.

 

Omówienie każdego dzieła wspiera i realizuje założoną tezę. Odwołania w formie cytatów są zaznaczone w tekście, a źródło wymienione w karcie cytatów. Prezentacja zawiera: temat, tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów, ramowy plan wypowiedzi.

 

Prezentacja zawiera 1150 wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów.

Zobacz cały