ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Rozważania nad sensem życia zawarte w literaturze

Rozważania nad sensem życia zawarte w literaturze

Rozważania nad sensem życia zawarte w literaturze - tekst stanowi gotową, nigdzie nie publikowaną prezentację maturalną, która zawiera tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów i ramowy plan wypowiedzi.

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

"Rozważania nad sensem życia zawarte w literaturze"

 

Jak wiadomo w stworzeniu dobrej prezentacji maturalnej najistotniejsze jest postawienie właściwej tezy oraz poparcie jej właściwie omówionymi przykładami. W ten sposób realizuje się  główny temat pracy. Zamieszczona tu prezentacja posiada tak skonstruowaną tezę, że może realizować wszystkie tematy zawierające słowa klucze: „ rozważania/e”, lub / i „sens życia” np.:

Rozważania bohatera literackiego

Sens życia bohaterów literackich

Rozważania zawarte w literaturze itp. …

 

Prezentacja powyższego tematu oparta jest o następujące przykłady dzieł literackich i powiązania kulturowo - religijne, Księga Koheleta, Księga Hioba, Legenda o św. Aleksym, liryka Sępa Szarzyńskiego, Horacy, Jan Kochanowski, Mikołaj Rej, Krasicki, Przerwa – Tetmajer.

 

Omówienie każdego dzieła wspiera i realizuje założoną tezę. Odwołania w formie cytatów są zaznaczone w tekście, a źródło wymienione w karcie cytatów. Prezentacja zawiera: temat, tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów, ramowy plan wypowiedzi.

 

Prezentacja zawiera 1230 wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów.

Zobacz cały