ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Wypadki w rolnictwie

Wypadki w rolnictwie

Wypadki w rolnictwie są główną przyczyną śmierci i obrażeń na całym świecie. Wynikają one z nieodłącznej natury rolnictwa, jak również z błędów ludzkich.

Duża czcionka Średnia czcionka Mała czcionka

 

Wypadki w rolnictwie są główną przyczyną śmierci i obrażeń na całym świecie. Wynikają one z nieodłącznej natury rolnictwa, jak również z błędów ludzkich. Największe ryzyko ponoszą robotnicy rolni i właściciele gospodarstw, a najbardziej narażone są dzieci, kobiety i osoby starsze. W tym artykule omówiono zagrożenia związane z pracą w rolnictwie, wskazówki dotyczące zapobiegania wypadkom oraz sposoby reagowania w razie wypadku. 

Praca w rolnictwie

Trzy czwarte światowych gospodarstw rolnych należy do mniej niż jednego procenta populacji. Robotnicy rolni są często nisko opłacanymi pracownikami, którzy nie mają dostępu do wielu korzyści płynących z uprzemysłowienia społeczeństwa. Praca w rolnictwie jest często sezonowa i w dużym stopniu uzależniona od warunków pogodowych, które często różnią się w zależności od lokalizacji. Praca w rolnictwie może obejmować sadzenie, zbieranie plonów, pakowanie, transport i sprzedaż detaliczną.

 

 Zagrożenia związane z rolnictwem w tych zawodach obejmują narażenie na pestycydy, nawozy chemiczne i biopestycydy. Praca w rolnictwie może również wiązać się z rutynowymi powtarzającymi się ruchami, ciężkimi ładunkami, wysiłkiem fizycznym, gorącem, zimnem i wilgocią, a także potencjalnymi szkodami wynikającymi z zagrożeń fizycznych i chemicznych. Niektóre zawody w rolnictwie obejmują rolnictwo, hodowlę zwierząt i leśnictwo.Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie są dość niskie więc warto wybrać dobrą kancelarie.

 

Jak reagować na sytuacje kryzysowe w rolnictwie

Właściciele farm i agrobiznesu są często pierwszymi osobami na miejscu wypadku lub awarii. Jeśli jesteś członkiem społeczeństwa, który jest świadkiem sytuacji kryzysowej w rolnictwie, wykonaj następujące kroki:

 

Statystyki

Wskaźniki wypadków w rolnictwie mogą być 5-10 razy wyższe niż wskaźniki w innych branżach. Pracownicy rolni mogą być narażeni na większą liczbę zagrożeń w krótszym czasie. Wypadki w rolnictwie często kończą się poważnymi obrażeniami i śmiercią. Światowa Organizacja Zdrowia podała, że w 2011 roku w rolnictwie zginęło 1,7 mln osób. Ponadto więcej osób doznało obrażeń w rolnictwie - w 2011 roku odnotowano 3,2 mln przypadków obrażeń nieśmiertelnych.

Statystyki te nie uwzględniają milionów ludzi, którzy tracą pracę z powodu kontuzji lub nie są w stanie znaleźć pracy po powrocie do społeczności z pracy w rolnictwie. Ponadto, statystyki te nie uwzględniają milionów zwierząt zabitych lub rannych podczas działań rolniczych.

 

Wnioski

Rolnictwo jest krytycznym przemysłem, który dostarcza żywności, włókien i dochodów ludziom na całym świecie. Aby pracować w rolnictwie musisz być chętny do pracy w trudnych, fizycznie wymagających zawodach i często nie otrzymujesz znaczącego wynagrodzenia. Jeśli chcesz pracować w rolnictwie, istnieją możliwości we wszystkich sektorach tej branży. Miejsca pracy można znaleźć na farmach, w uprawach polowych, na ranczach bydła, w zakładach owocowo-warzywnych, w pszczelarstwie i wielu innych dziedzinach.