ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Regularna kontrola hydrantów

Regularna kontrola hydrantów

Regularna kontrola hydrantów jest obowiązkowa nie tylko ze względu na bezpieczeństwo naszych budynków, taki obowiązek nakłada polskie prawo.

Duża czcionka Średnia czcionka Mała czcionka

W przypadku hydrantów zewnętrznych, jest to rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku, w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Zapisy dotyczące kontroli hydrantów wewnętrznych znajdują się w rozporządzeniu Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków oraz innych obiektów budowlanych i terenów.

Hydranty wewnętrzne stanowią bardzo ważny element zabezpieczenia przeciwpożarowego, to dzięki nim możemy ugasić szybko pożar w jego początkowej fazie. Dlatego tak ważna jest ich sprawność. Przegląd konieczny jest co najmniej raz w roku, o ile producent w dokumentacji technicznej nie wskazał większej częstotliwości kontroli. Aby dokonać przeglądu hydrantów należy zgłosić się do specjalistów z dziedziny usług przeciwpożarowych.

Działania podczas kontroli hydrantów

W trakcie kontroli hydrantów wewnętrznych wykonywanych jest szereg działań, które obejmują zarówno sprawdzenie stanu technicznego urządzeń, jak i ich lokalizacji. Obowiązkowa kontrola obejmuje:

- sprawdzenie lokalizacji hydrantów, prawidłowego oznakowania oraz swobodnego dostępu do nich – ważne by w razie pożaru odpowiednie oznakowanie urządzeń gaśniczych umożliwiło szybką reakcję, dodatkowo bardzo ważne jest, by był do nich łatwy dostęp. Niedopuszczalne jest zastawianie hydrantów przedmiotami, które uniemożliwiają szybkie i swobodne dojście. Kontrolerzy sprawdzają również czy szafki hydrantowe wyposażone są w klucze potrzebne do ich otwarcia.

-  sprawdzenie stanu technicznego hydrantu, wraz ze sprawdzeniem prawidłowego działania wszystkich elementów składowych. Kontroli poddawane są węże hydrantowe – czy nie ma pęknięć lub śladów zużycia. Ważne by węże nie były powyginane w nienaturalny sposób, by wszystkie zaciski były dobrze zaciśnięte, a taśmowanie prawidłowe. Sprawdza się płynność pracy prądownicy

- kontrolowane jest również właściwe zamocowanie hydrantu, czy mocowanie do ściany nie jest obruszane, czy bęben węża obraca się lekko.

- sprawdzany jest zawór odcinający przy bębnach ręcznych – prawidłowe działanie oraz odpowiedni typ.

Jeśli każdy z etapów kontroli zakończył się poprawnie, wszystkie elementy są sprawne, umieszczana jest naklejka SPRAWDZONY i wyznacza się termin następnej kontroli. Cała procedura kończy się sporządzeniem pokontrolnego protokołu.

Węże, które stanowią wyposażenie hydrantów wewnętrznych, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, raz na 5 lat powinny być poddane próbie ciśnieniowej.

Nieco inaczej wygląda przegląd zewnętrznych hydrantów, sprawdza się przede wszystkim odpowiednie ich oznakowanie oraz czy są utrzymane w prawidłowym stanie. Następnie płucze się stojak hydrantowy i dokonuje pomiaru ciśnienia hydrostatycznego oraz ciśnienia hydrodynamicznego Na koniec sprawdzana jest studzienka hydrantu i jeśli wszystko działa prawidłowo sporządza się protokół.