ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Kurs języka niemieckiego dla różnych grup wiekowych

Kurs języka niemieckiego dla różnych grup wiekowych

Wielu rodziców zastanawia się, w jakim wieku ich dzieci powinny rozpocząć kurs języka niemieckiego. Wiadomo bowiem już nie od dziś, że nauka języka obcego podjęta na bardzo wczesnym etapie życia jest bardzo pożądana i daje młodemu człowiekowi liczne możliwości, nie tylko w zakresie sprawnej komunikacji międzynarodowej, ale również dostępności zagranicznych uczelni czy otwartego szerokiego rynku pracy.

Duża czcionka Średnia czcionka Mała czcionka

Kurs języka niemieckiego dla najmłodszych


Pierwszy kurs języka niemieckiego może być rozpoczynany przez dzieci w wieku przedszkolnym.
W przypadku tych najmłodszych dzieci niezwykle ważne jest ich zachęcenie do nauki poprzez zabawę oraz stosowanie licznych pomocy naukowych, angażujących wszystkie zmysły. Nauka powinna być zatem ciekawa i prowadzona w bardzo radosnej i przyjaznej atmosferze.
Dzieci słuchają lektorów mówiących w języku niemieckim oraz próbują ich naśladować, uczą się piosenek i wierszyków oraz poznają niemiecką kulturę i tradycje.

Kurs języka niemieckiego dla starszych dzieci


Starsze dzieci uczą się języka niemieckiego poprzez rozumienie go ze słuchu oraz ćwiczenia prawidłowej wymowy. W przypadku takich dzieci można stosować podczas nauki: zabawy ruchowe, prace plastyczne czy gry językowe.
Na dalszym etapie maluchy mogą korzystać z pierwszego podręcznika oraz poznawać słowo pisane i czytane. Są one bowiem coraz bardziej samodzielne i niezwykle chętne do nauki, pod warunkiem że są do tego właściwie zachęcane oraz nagradzane.

Kurs języka niemieckiego dla młodzieży


Aby prowadzić kurs języka niemieckiego dla młodzieży z bardzo dobrym efektem, przede wszystkim należy dokonać wyboru odpowiedniego tematu, który zainteresuje młodych ludzi oraz stworzy możliwość dyskusji i wymiany wzajemnych podglądów. Ponadto, stworzenie przyjaznej atmosfery podczas zajęć przekłada się na ich znacznie lepszą skuteczność.
Na tym etapie znajomość gramatyki języka jest już na tyle wysoka, że zazwyczaj nie stanowi już ona celu nauki, a jest raczej narzędziem sprawnej komunikacji.
Podczas kursu warto wykorzystywać zróżnicowane środki multimedialne, w tym filmy czy piosenki oraz różne formy prowadzenia zajęć. Wśród nich wymienić należy między innymi pracę w grupie, w parach oraz pracę indywidualną.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami ze Szkoły języka niemieckiego STRUCTURA.