Duża czcionka Średnia czcionka Mała czcionka

Branża gastronomiczna stale się rozwija i świadczy coraz szerszy zakres usług. Aby utrzymać je na najwyższym poziomie, konieczne jest wykształcenie kompetentnej, profesjonalnej kadry zarządzającej. W tym właśnie celu powstały kierunki takie, jak inżynieria usług gastronomicznych.Kiedyś, by zostać pracownikiem sektora gastronomii, wystarczył kurs zawodowy. Obecnie wymagania są znacznie wyższe, a od osób pełniących funkcje menedżerskie oczekuje się odpowiednich kompetencji oraz kwalifikacji. Studia podyplomowe na kierunku inżynieria usług gastronomicznych doskonale się do tego nadają. Na czym polegają i komu są polecane? Wyjaśniamy.

 

 

 

Gdzie można studiować inżynierię usług gastronomicznych?


Jest to stosunkowo nowy kierunek, którego powstanie było odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie rynku. Można studiować go na Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie: https://wseiz.pl/studia-podyplomowe/inzynieria-uslug-gastronomicznych/. Nauka trwa dwa semestry i odbywa się w trybie weekendowym. Wszystkie przedmioty wykładane są w języku polskim. Podyplomówka przeznaczona jest dla absolwentów studiów licencjackich lub inżynierskich oraz magisterskich. 


WSEiZ wyróżnia się wysokim poziomem kształcenia, wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi oraz świetnie przygotowaną kadrą. To wszystko przekłada się na doskonałe wyniki nauczania oraz prestiż uczelni. 

 

 

 

Dla kogo jest ten kierunek?


Studia podyplomowe inżynieria usług gastronomicznych zostały stworzone z myślą o osobach, które chcą zostać specjalistami w zakresie organizacji usług gastronomicznych i zarządzania nimi. To świetne uzupełnienie studiów licencjackich oraz magisterskich na kierunkach związanych z zarządzaniem oraz marketingiem. Są również naturalną kontynuacją nauki dla absolwentów specjalności usługi gastronomiczne i dietetyka. Pozwalają na zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania sektorem gastronomii oraz późniejszą pracę z wieloosobowym zespołem. 

 

 

 

Czego można się na nim nauczyć?


W czasie studiów realizowane są zagadnienia z zakresu:

  • przechowywania i transportu żywności

  • technologii grzewczych oraz mechanicznych

  • ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w sektorze gastronomii

  • wykorzystania narzędzi informatycznych do pracy

  • marketingu strategicznego

  • zarządzania i marketingu strategicznego 

  • czy ochrony własności intelektualnej Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku inżynieria usług gastronomicznych są w pełni przygotowaniu do samodzielnego projektowania, tworzenia i wyposażania przedsiębiorstwa gastronomicznego oraz późniejszego zarządzania nim. Posiadają kompetencje do kierowania zespołem oraz koordynacji pracy wielu osób. Swoje umiejętności mogą wykorzystać w późniejszej pracy na stanowiskach menedżerskich oraz kierowniczych, a także podczas prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. To kierunek dający ciekawe perspektywy pracy zawodowej, wysokie zarobki oraz stabilne zatrudnienie.