ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

"Róża poświęcona Danielowi Naborowskiemu" Jarosława Marka Rymkiewicza interpretacja wiersza.

"Róża poświęcona Danielowi Naborowskiemu" Jarosława Marka Rymkiewicza interpretacja wiersza.

Daniel Naborowski to poeta doctus doby baroku, natomiast z całą pewnością współczesnym poetą doctus można nazwać Jarosława Marka Rymkiewicza, który znając literaturę minionych epok bardzo często odwoływał się do wybranych przez siebie utworów. W wierszu „Róża poświęcona Danielowi Naborowskiemu” bardzo wyraźnie czerpie z poezji owego twórcy, jak również korzysta ze środków stylistycznych oraz toposów charakterystycznych dla baroku. Wypracowanie zawiera 577 słów.

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

W wierszu „Róża poświęcona Danielowi Naborowskiemu” Marek Rymkiewicz ukazuje, że mimo tego, iż zmieniają się realia życie ludzkie nadal trwa. Róża to symbol piękna, ale także przemijania. Znika jedna i pojawia się druga, tak samo dzieje się z życiem ludzkim. Jarosław Marek Rymkiewicz, jako poeta, kulturoznawca i historyk literatury znając charakterystyczne dla baroku gatunki literackie, toposy i środki stylistyczne wykorzystuje je w swym utworze. Mimo upływu wielu lat współczesny poeta pamięta o wspaniałym barokowym poecie, jakim był Daniel Naborowski, związany z rodziną Radziwiłłów.

Wypracowanie zawiera 577 słów.

Zobacz cały