ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Szkolenia BHP dla lekarzy

Szkolenia BHP dla lekarzy

W każdej pracy wymagane jest wykonywanie wstępnych i okresowych szkoleń BHP. Służą one aktualizacji i uzupełnieniu wiedzy z tego zakresu. Zakończone zawsze są egzaminem, który pozwala uzyskać odpowiedni certyfikat. Dokładnie taki sam proces dotyczy też pra-cowników służby zdrowia, którzy w obecnych czasach pracują ostatkiem sił, próbując swoim wysiłkiem załatać dziury w obsadzie szpitali i jednostek leczniczych.

Duża czcionka Średnia czcionka Mała czcionka

 

Dla kogo przeznaczone są szkolenia BHP dla służby zdrowia?

 

Przygotowane przez nas szkolenie BHP przeznaczone jest dla wszystkich pracowników związanych z działalnością leczniczą. W szczególności skierowane są one dla:

  • lekarzy wszystkich specjalności,
  • fizjoterapeutów i masażystów,
  • rehabilitantów,
  • pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych,
  • pracowników administracji szpitali i klinik,
  • rejestratorek medycznych,
  • innych pracowników, niezakwalifikowanych do grupy stanowisk kierowniczych lub robotniczych.

Szkolenia BHP mogą zostać przeprowadzone również dla innych grup pracowników, niewymienionych powyżej.

 

 

Sposób przeprowadzenia kursu BHP dla lekarzy i innych pracowników

 

Doskonale rozumiemy, jak bardzo obciążeni pracą są pracownicy medyczni w dobie pandemii. Wiemy również, jak trudno zorganizować jakieś spotkanie w miejscu, gdzie nieustannie trwa walka o ludzkie życie, a nagłe przypadki wymagają nieraz natychmiastowej reakcji lekarzy. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, postanowiliśmy udostępnić kurs w pełni online.

Po wykupieniu Szkolenia BHP dla lekarzy pojawia się ono w specjalnym panelu na stronie. Każdy pracownik otrzymuje sześć lekcji w formacie PDF, które należy samodzielnie przerobić w ramach samokształcenia kierowanego. Oprócz dostarczonych przez nas materiałów uczestnicy mają możliwość konsultacji w tematyce kursu. Odpowiemy na wszystkie pytania i wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.

Po przerobieniu całego materiału następuje krótki test online. Po podaniu prawidłowych odpowiedzi od razu w systemie pojawia się certyfikat ukończonego kursu w wersji elektronicznej, możliwej do pobrania na swój komputer. Istnieje również możliwość wysłania wersji papierowej za pośrednictwem kuriera.

 

Szkolenia BHP dla całej kadry szpitala

 

Pierwszy kurs BHP dla pracowników służby zdrowia powinien zostać przeprowadzony w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia kursu wstępnego. Następnie musi być odnawiany co pięć lat. W ten sposób pracownicy ciągle przypominają sobie, jak reagować w czasie zagrożenia i jak zapobiegać powstawaniu niebezpiecznych sytuacji. Nieodłączną częścią szkolenia jest również kalkulacja ryzyka zawodowego.