ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

W jakich zawodach przydaje się znajomość języków specjalistycznych?

W jakich zawodach przydaje się znajomość języków specjalistycznych?

Znajomość języków otwiera przed nami rynki zagraniczne. Gdy znamy angielski, to możemy wyjechać praktycznie do większości krajów świata. Są jednak zawody, w których wymagana jest znajomość nie tylko angielskiego, ale także języka kraju i w dodatku języka specjalistycznego. W jakich zawodach będzie to konieczne?

Duża czcionka Średnia czcionka Mała czcionka

Zawody, w których wymagany jest angielski

Są zawody, gdzie środowisko jest międzynarodowe lub w których językiem pracy na całym świecie jest angielski. Takimi zawodami jest na przykład pilot samolotu czy kapitan statku, ale nie tylko – język angielski jest wykorzystywany w pracy w branży IT czy w zawodzie kelnera. Oczywiście kelner ze zwykłej restauracji w centrum miasta posługuje się głównie językiem ojczystym, ale już kelnerzy w najdroższych hotelach pracują niemal wyłącznie po angielsku, ponieważ zjeżdżają się goście z całego świata, a kadra menadżerska czy mistrz kuchni są zazwyczaj oddelegowani z innych krajów.

W takich zawodach zdarza się nawet, że możemy dalej mieszkać w Polsce, ale w samym miejscu pracy będziemy posługiwać się wyłącznie angielskim. Rzadko kiedy wymaga się w nich znajomości angielskiego na poziomie B2 – najczęściej wymogiem jest C1, a skomplikowane i wieloetapowe rozmowy kwalifikacyjne są prowadzone w taki sposób, że wszelkie braki języka szybko wyjdą na jaw. Jeśli jednak ktoś zna angielski na tyle dobrze, to ma szansę pracować w Polsce za zagraniczną stawkę i w prestiżowym zawodzie. Większość Polaków zna w jakimś stopniu język angielski, a dzięki takim szkołom językowym jak Ling Partner mamy możliwość nauczenia się go na odpowiednim, wymaganym przez zawód poziomie.

Zawody, w których wymagany jest język specjalistyczny

Są jednak zawody, w których wymagany jest nie tylko język kraju, w którym jest wykonywany dany zawód, ale także język specjalistyczny tego zawodu. Są to głównie branże i stanowiska, na których pracownicy podejmują decyzje, od których wiele zależy – jak na przykład lekarze, prawnicy, naukowcy czy inżynierzy pracujący laboratoriach, ale także policjanci czy strażacy. Zwłaszcza w tych ostatnich zawodach pracuje się głównie z mieszkańcami danego kraju, a specyfika tych zawodów nie dopuszcza pomyłek, uczenia się czy poprawiania na bieżąco błędów językowych.

Jeśli pojedziemy do pracy w laboratorium, to choć od naszej pracy raczej nie będzie zależało czyjekolwiek życie, to jednak bez języka specjalistycznego się nie obędziemy. Możemy bowiem nie zrozumieć skomplikowanych analiz czy rozmów prowadzonych przez innych współpracowników. Podobnie będzie w takich zawodach, jak na przykład architekt czy księgowy – choć można się w tym zawodzie porozumieć po angielsku, to jednak wyjeżdżając do biura projektowego we Francji czy w Hiszpanii nie możemy oczekiwać, że miejscowi pracownicy będą rozmawiać w pracy po angielsku. W takich sytuacjach będzie nam potrzebny nie tylko język miejscowy, ale także język specjalistyczny dla danego zawodu.