ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Jak poprawić swój angielski przed maturą?

Jak poprawić swój angielski przed maturą?

Język angielski jest najczęściej wybieranym przedmiotem na maturze. Od wielu lat cieszy się ogromną popularnością. Nic dziwnego – wiele uczelni wyższych właśnie jego wynik bierze pod uwagę podczas rekrutacji. Chcąc jednak uzyskać zadowalającą ocenę, warto dużo wcześniej rozpocząć przygotowania i powtórzenie materiału. Jak efektywnie poprawić swój angielski przed maturą? Sprawdź.

Duża czcionka Średnia czcionka Mała czcionka

 

Postaw na systematyczność

Bez względu na to, czy uczeń chce dobrze zdać maturę z języka angielskiego, czy też języka polskiego – ważne jest rozłożenie nauki na kilka miesięcy przed dniem egzaminu. Przygotowania nie powinny obejmować jedynie szkolnych powtórek – ważne jest zadbanie o codzienną realizację materiału. - "Wystarczy każdego dnia poświęcić odrobinę czasu na powtórzenie materiały, by już po kilkunastu tygodniach znacznie poszerzyć swoją wiedzę" – wyjaśnia ekspert z Bradbury English School.

 

W ciągu dnia warto nie tylko uwzględnić naukę nowych słówek i powtórzenie tych kłopotliwych. Koniecznie należy zwrócić uwagę na przyswojenie i powtórzenie zagadnień gramatycznych, ale też wykonywanie niewielkich testów sprawdzających wiedzę utrwaloną podczas wcześniejszych powtórek. Wskazane postępowanie jest kluczowe, gdyż częsty kontakt z językiem obcym pozwala nie tylko poprawić płynność językową, ale przede wszystkim oswoić się z nim, a w konsekwencji wpłynąć pozytywnie na wynik egzaminu.

 

 

Rozmawiaj i pisz

Ważne jest nie tylko zdobycie odpowiedniej wiedzy teoretycznej w zakresie gramatyki i słownictwa. Kluczową rolę odgrywa również umiejętność pisania i formułowania wypowiedzi. Chcąc zwiększyć sprawność językową w tym obszarze, warto nie tylko regularnie czytać książki napisane w języku angielski, ale też wszelkiego rodzaju wzory wypracowań. Rozwiązanie to jest często stosowane podczas intensywnych kursów angielskiego przygotowujących do matury.

 

Na maturze podstawowej dość popularne jest polecenie wymagające napisanie listu formalnego, nieformalnego, ale też recenzji czy rozprawki. Warto przećwiczyć te teksty. Metoda ta pozwala przyswoić nauczone wcześniej zwroty, właściwie wykorzystać je w praktyce, ale też zastosować odpowiednie konstrukcje gramatyczne. Pomocne może się również okazać korzystanie ze wzorów sterowanych rozmów czy też poznanie gotowych wyrażeń, które są podstawą w wykonywaniu poleceń ustnych np. opisu obrazka.

 

Należy jednak pamiętać, by każdorazowo sposób przygotowania do matury dostosować do indywidualnych predyspozycji ucznia, poziomu jego wiedzy, braków i najefektywniejszych sposobów nauki.