ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Nurty psychoterapii indywidualnej

 Nurty psychoterapii indywidualnej

Wybierając się na psychoterapię, warto zastanowić się nad nurtem dostosowanym do naszych oczekiwań. Niektórzy specjaliści łączą w swojej pracy metody z kilku podejść, jednak do najbardziej popularnych nurtów można zakwalifikować psychoterapię psychodynamiczną, poznawczo-behawioralną i humanistyczno-egzystencjalną.

Duża czcionka Średnia czcionka Mała czcionka

Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna bazuje na Freudowskiej psychoanalizie, jednak jest podejściem znacznie bardziej złożonym i unowocześnionym. Zdecydowanie największe znaczenie ma tutaj badanie procesów nieświadomych, analizowanie ukrytych i podświadomych mechanizmów, a także wydarzeń z przeszłości pacjenta. Zgodnie z klasycznym podejściem dostępne dla człowieka są zewnętrzne przeżycia i akty, takie jak marzenia senne, objawy nerwicowe oraz przejęzyczenia i na ich podstawie można wnioskować o nieświadomości jednostki. Psychoterapia psychodynamiczna wskazuje także na fakt, że wszelkie objawy somatyczne wynikają z przeżyć psychicznych i duchowych. Właśnie dlatego psychoterapeuta stara się dotrzeć do nieświadomości pacjenta. W trakcie wizyt w gabinecie duże znaczenie ma kontrakt psychoterapeutyczny i setting, czyli określenie warunków i zasad obowiązujących w trakcie spotkań. Psychoterapia psychodynamiczna wymaga sporo czasu, dlatego niektórzy pacjenci przychodzą do gabinetu raz w tygodniu przez wiele miesięcy, a nawet lat. Na psychoterapię indywidualną można zapisać się m.in. tutaj: https://strefamysli.pl/psychoterapia-indywidualna/

 

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Nurt poznawczo-behawioralny koncentruje się przede wszystkim na „tu i teraz”, czyli na obecnych zachowaniach i działaniach pacjenta. Zgodnie z tym podejściem najważniejszym celem terapii jest zmiana schematów poznawczych i skryptów, a także oduczenie pewnych zachowań wykształconych przez lata doświadczeń. Nurt poznawczo-behawioralny bardzo dobrze sprawdza się w przypadku fobii, nerwic oraz depresji, a także innych trudności psychicznych. Psychoterapia bazuje tutaj na analizie zachowań i myśli z życia codziennego, ponieważ terapeuta stara się zmienić błędne przekonania pacjenta i wykształcić nowe. W tym nurcie spore znaczenie mają różnorodne metody, takie jak systematyczna desensytyzacja, czyli odwrażliwienie, które stosowane jest na przykład w przypadku fobii. Pacjent jest więc wystawiony na bodźce o różnej intensyfikacji. Dobrym przykładem jest lęk przed wężami: terapeuta pokazuje najpierw zdjęcie węża, później film, maskotkę, a następnie żywe zwierzę. Dzieje się to stopniowo. Warto zaznaczyć, że psychoterapia poznawczo-behawioralna przynosi dobre rezultaty w stosunkowo krótkim czasie, ponieważ już po kilku spotkaniach można zobaczyć jej efekty.

 

Psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna

Podejście humanistyczno-egzystencjalne ma na celu zwiększenie świadomości pacjenta na swój temat. Dla psychoterapeuty pacjent jest jednostką, której należy pomóc w rozwoju, a nie tylko wyjściu z zaburzenia. Kluczowe znaczenie ma tutaj odkrywanie związków z innymi ludźmi, relacji życiowych, a także rozmowa na tematy samooceny.