ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Zalety i wady szkół policealnych

Zalety i wady szkół policealnych

Kiedy zakończyliśmy naukę w szkole średniej, to alternatywą dla studiów może być też szkoła policealna. Warszawa, Kraków czy Poznań w każdym z większych miast znajdziemy odpowiednią szkołę, która pozwala nam zyskać nowe kwalifikacje.

Duża czcionka Średnia czcionka Mała czcionka

 

 

Czy jest szkoła policealna w Warszawie?

 

Tego rodzaju placówki edukacyjne są przeznaczone dla osób, które mają wykształcenie średnie, niekoniecznie maturalne. Podjęcie nauki w takiej szkole możliwe jest bowiem jeśli mamy świadectwo ukończenie szkoły średniej. Szkoła tego typu oferuje nam stosunkowo krótki czas nauki. Ta trwa bowiem dwa lub cztery semestry. Każdy uczestnik zajęć otrzymuje indeks oraz legitymację uprawniającą do korzystania z niektórych zniżek. Sam tok nauczania może być w formule dziennej, wieczorowej lub zaocznej. Każdorazowo zakończenie nauki w szkole policealnej oznacza konieczność zdania egzaminu zawodowego. Tylko on daję nam uprawnienia do wykonywania danego zawodu, czyli otrzymania tytułu technika.

 

 

Zalety i wady

 

Przede wszystkim zaletą jest tutaj możliwość skorzystania z bezpłatnej nauki. Bardzo ważnym atutem jest czas. Jeśli zależy nam na zdobyciu stosunkowo szybko nowych kwalifikacji, to szkoły policealne są doskonałym wyborem. Szkoły policealne mają także bogatą ofertę edukacyjną. Kształcić się możemy w wielu kierunkach. Te zazwyczaj dostosowane są do potrzeb rynku. Dlatego możemy oczekiwać, że bez problemu znajdziemy zatrudnienie po zakończeniu nauki. Sam program nauczania przewiduje wiele godzin zajęć praktycznych, dzięki temu jesteśmy w stanie przekonać się naocznie, czy dany zawód jest rzeczywiście stworzony dla nas. Szkoły policealne, to także możliwość uczenia się, a jednocześnie pracowania. Niektórzy uczniowie szkół policealnych łączą naukę na uczelni z uczestnictwem na zajęciach w drugiej placówce, najczęściej w systemie zaocznym. Szkoła tego typu pozwala nam też szybko awansować. Jeśli w danej pracy, koniecznym warunkiem awansu jest zdobycie danej umiejętności, to szkoła policealna daję nam tutaj olbrzymie możliwości. Jeśli chodzi o wady szkół policealnych, to w przypadku niektórych kierunków wskazuje się na niedostateczną liczbę godzin, jaka została zarezerwowana dla uczniów. Ta liczba godzin nie zawsze przygotowuje wystarczająco do danego zawodu. Krytycy wskazują też na to, że szkoły policealne są mniej wymagające niż studia na danym kierunku, a także zapewniają mniejsze możliwości awansu czy zdobycia zawodu. Jednak należy pamiętać o kontekście i konieczności zaangażowania pracy i czasu. Szkoły policealne to nauka przez rok lub dwa. Studia to pięć lat nauki.