ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Środki ochrony przed upadkiem z wysokości

Środki ochrony przed upadkiem z wysokości

Zabezpieczenie przed upadkiem to często sprawa życia i śmierci. Należy je traktować bardzo poważnie. Niedopilnowanie pracowników w tym zakresie może skutkować dużymi konsekwencjami prawnymi.

Duża czcionka Średnia czcionka Mała czcionka

Podczas pracy na terenie z zagrożeniem upadku z wysokości najważniejszym sposobem ochrony jest stosowanie oporęczowania, innych konstrukcji oraz sprzętu ochrony indywidualnej. Indywidualne środki ochrony przed upadkiem z wysokości (uprzęże, szelki bezpieczeństwa) są stosowane jeżeli istnieje ryzyko upadku z ponad 2 metrów, np. z kosza podnośnika, rusztowania bez oporęczowania, dachu, kranu, platformy lub masztu.

Pas zabezpieczający, pas monterski, linki asekuracyjne ograniczają dostęp do miejsc zagrożonych ryzykiem wystąpienia upadku. Nie są on ochroną przed upadkiem z wysokości, lecz sprzętem do podtrzymywania.

Pas do podtrzymywania jest podobny do pasa asekuracyjnego i jest stosowany, kiedy praca wymaga oparcia się o linę (np. roboty na słupach).

Sprzęt powstrzymujący możliwe spadanie z wysokości, składa się z uprzęży i podzespołu łącząco-amortyzującego. Pod stanowiskiem pracy powinno być wystarczająco dużo wolnej przestrzeni. Dla potrzeb prawidłowej oceny potrzebnego obszaru (zależnego od konkretnego przypadku) trzeba posłużyć się następującą zależnością:

1.   Wybór i usytuowanie punktu mocowania (punktu kotwiczenia).

2.   Długość podzespołu łącząco-amortyzującego (1,75m).

3.   Długość liny (T,5 łub 2m).

4.   Wzrost osoby (2m) w razie potrzeby.

5.   Ogólny odstęp bezpieczeństwa 1m.

1.+2.+3.+4.+5. = Droga bezpiecznego spadania.

 

Punkt mocowania sprzętu powinien być zlokalizowany możliwie bezpośrednio nad głową pracownika. To skraca długość potrzebnego obszaru pod stanowiskiem pracy, ale największą zaletą jest znaczne zmniejszenie wartości siły dynamicznej spowodowanej spadaniem.

Zaczep linkowy automatycznie trzyma linki. Upewnij się, że punkt mo­cowania jest wystarczająco wytrzymały. Pamiętaj, że nie każda “linka” jest wystarczająco mocna, aby zapobiec upadkowi. Jeżeli używasz linek upewnij się, że są one sztywno zamocowane nad głową. W przypadku użycia linek ze samozawijającym się uchwytem droga spadania wynosi maksymalnie trzy (3) metry.

Indywidualne środki ochrony przed upadkiem z wysokości powinny być corocznie poddawane przeglądowi. Tylko kompetentny pracownik, który jest upoważniony przez pracodawcę i producenta może przeprowadzać kontrolę. Środki ochrony przed upadkiem z wysokości mają określony okres używalności, nawet gdy nie zostały użyte.

Jeżeli wyposażenie ochronne zostało zużyte lub ma widoczne wady i uszkodzenia, np. spowodowane przez iskry spawalnicze, natychmiast powinno ono być wycofane z użytku.