ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Jak przygotować się do matury z języka angielskiego?

 Jak przygotować się do matury z języka angielskiego?

  Prawdopodobnie każdy tegoroczny maturzysta dokonał już wyboru przedmiotów na egzamin dojrzałości. Jednakże wśród nich koniecznie musiały znaleźć się także przedmioty obowiązkowe, takie jak język polski, matematyka i język obcy nowożytny.

Duża czcionka Średnia czcionka Mała czcionka

 Ten ostatni to zazwyczaj język angielski, który już od dawna jest najbardziej ochoczo wybieranym przez maturzystów i choć jest on bardzo popularny, to egzamin z tego przedmiotu nie należy do najłatwiejszych.

 

Wbrew pozorom matura z języka angielskiego każdemu może sprawić wiele trudności. Albowiem podobnie jak w przypadku pozostałych zagadnień, również tutaj najsilniej sprawdzana jest umiejętność praktycznego wykorzystania swojej wiedzy, a nie tylko samo przyswojenie teorii. Z tego właśnie powodu matura z języka angielskiego zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym podzielona jest na dwie części: ustną i pisemną.

 

Aby z powodzeniem zdać egzamin z języka angielskiego, powinniśmy opanować słownictwo z zakresów tematycznych, takich jak sport, praca, nauka i technika, świat przyrody i kilka innych. Niezbędne będzie także wykazanie się znajomością zasad gramatycznych i form stosowanych w języku angielskim, które ułatwiają sprawne porozumiewanie się w praktyce.

 

Przygotowania do matury z języka angielskiego zajmują dużo czasu, a ponieważ ten przedmiot nie jest jedynym - można powiedzieć, że w ciągu całego roku szkolnego będzie go w każdym momencie za mało. Z tego też względu powinniśmy się skupić głównie na przyswojeniu takich zagadnień, których znajomość jest kluczowa do osiągnięcia pozytywnego wyniku, a dopiero w dalszej kolejności szlifować już zdobyte umiejętności, aby uzyskać wyższą, dla nas samych zadowalającą ocenę. Niewielki czas na przygotowania do matury to także argument do pracy systematycznej. Przeznaczając regularnie nawet mniejszą ilość godzin na naukę, jesteśmy w stanie przyswoić więcej, niż ucząc się na miesiąc przed maturą, kilkadziesiąt godzin dziennie.

 

Nierzadko brak mobilizacji lub pomysłu na efektywną naukę sprawia, że maturzystom nie udaje się przygotować do egzaminu samodzielnie. W takim przypadku warto skorzystać z pomocy prywatnego korepetytora (a tych wybór jest spory - wystarczy spojrzeć na ogłoszenia w serwisie e-korepetycje.net) lub specjalnie przygotowanych na tę okoliczność kursów w szkołach językowych (również dostępnych na wspomnianym serwisie).

 

Jeśli jednak zrezygnujemy z tego rodzaju pomocy, możemy samodzielnie, korzystając z wszelkiego rodzaju repetytoriów, zdobyć potrzebną nam wiedzę.

 

[fot. 123rf.com]