ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Analiza porównawcza wiersza „Koniec wieku XIX „ Tetmajera i „Kowal” Staffa – wypracowanie

Analiza porównawcza wiersza „Koniec wieku XIX „ Tetmajera i „Kowal” Staffa – wypracowanie

Wypracowanie stanowi analizę porównawczą wierszy: „Koniec wieku XIX „ Tetmajera i „Kowal” Staffa. Oba utwory powstałe w epoce Młodej Polski, autorzy jako przedstawiciele swych pokoleń wypowiadają się na temat rzeczywistości. Należy jednak zaznaczyć, że każdy z otworów prezentuje bardzo odmienne stanowiska na co mają wpływ z pewnością wcześniejsze doświadczenia poetów. Poniższe wypracowanie stanowi utworów. Całość poparta cytatami może również stanowić dwie odrębne interpretacje. Wypracowanie zawiera 664 słów.

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

Wiersz „Koniec wieku XIX”  Kazimierza Przerwy Tetmajera stanowi wyraz idei pokolenia końca wieku. Podmiot liryczny możemy utożsamiać z poetą, to on bowiem prezentuje całą zbiorowość : „Co zostało nam, co wszystko wiemy”. Autor całość tematyki ukazał poprzez stawianie retorycznych pytań, wskazują one wszystkie wartości pokolenia dziewiętnastego wieku. Należy zaznaczyć, że wymieniane przez autora postawy zostają odrzucone i uznane za nieskuteczne.

 

„Kowal” natomiast to tytuł wiersza autorstwa Leopolda Staffa,choć powstał w tym samym okresie bardzo się różni. Dokonując jego analizy należy najpierw wskazać kontekst filozoficzny, który miał bezpośredni wpływ na twórczość poety. W swych założeniach pozostał on wierny religijnej wizji odznaczającej dobro od zła.  Można również stwierdzić, że przyjęte przez autora koncepcje były próbą poszukiwania kontr propozycji dla pesymistycznych założeń Młodej Polski.

 

W poniższym tekście dokładnie omówiono i porównano oba utwory. Całość poparta cytatami może również stanowić dwie odrębne interpretacje. Wypracowanie zawiera 664 słów.

 

Zobacz cały