ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Porównanie „Bogurodzicy” i Lamentu Świętokrzyskiego” – wypracowanie

Porównanie „Bogurodzicy” i Lamentu Świętokrzyskiego” – wypracowanie

Wypracowanie stanowi porównanie „Bogurodzicy” i „Lamentu Świętokrzyskiego”. Oba dzieła powstały w epoce średniowiecza i odwołują się do obrazu Maryi zawartego w Biblii. Szczegółowa analiza pozwala jednak wskazać liczne różnice dotyczące budowy, formy wypowiedzi oraz sposobu prezentacji głównej tematyki. W poniższym tekście dokonano szczegółowego porównania. Całość zawiera 615 słów.

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

Analiza obydwu dzieł pozwala stwierdzić, że te dwa średniowieczne utwory podejmują się tematyki uniwersalnej i ponadczasowej co stanowi ich główne podobieństwo. Powstały również w podobnym czasie i prezentują obraz Maryi. Pozostałe elementy wskazują jednak istotne różnie. Tematyka „Bogurodzicy” to portret Maryi, matki Jezusa ale i opiekunki wszystkich ludzi, „Lamentu” natomiast Matka boska i jej postawa w obliczu cierpienia i śmierci dziecka. Odmienna pozostaje także sama budowa i forma prezentacji treści.

 

W poniższym wypracowaniu każdy utwór został szczegółowo omówiony, wskazano wszystkie podobieństwa i różnice. Całość stanowi gotowe szczegółowe porównanie. Tekst zawiera 615 słów.

Zobacz cały