ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

„Fortepian Szopena” Cyprian Kamil Norwid- analiza wiersza

„Fortepian Szopena” Cyprian Kamil Norwid- analiza wiersza

Wypracowanie stanowi analizę i omówienie wiersza „Fortepian Szopena” autorstwa Cypriana Kamila Norwida. Dzieło stanowi pozorne wspomnienie ostatnich chwil życia wielkiego pianisty. Należy bowiem zaznaczyć, że w rzeczywistości dzieło jest poetycka refleksją nad istota sztuki. W całości odnaleźć można motywy biblijne, antyczne oraz mitologiczne – śmierć i moc Orfeusza. W tekście podano wszystkie najważniejsze wątki i motywy. Całość zawiera 350 słów.

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

Wiersz zatytułowany „Fortepian Szopena” Cypriana Kamila Norwida pochodzi z roku 1863 stanowiąc pozornie wspomnienie ostatnich chwil życia wielkiego pianisty. Należy bowiem zaznaczyć, że w rzeczywistości dzieło jest poetycka refleksją nad istota sztuki. Norwid w swej koncepcji sztuki łączy piękno greckie, tradycję chrześcijańską jedynie dopełniając ją poprzez romantyzm ukryty w muzyce Chopina. W całości odnaleźć można motywy biblijne, antyczne oraz mitologiczne, podkreślona wyraźnie pozostaje walka dobra ze złem. Motyw mitologiczno orficzny jest odwołaniem do mitu o Orfeuszu.

 

W wierszu pojawia się także motyw śmierci Orfeusza łączy on ze sobą śmierć samego Chrystusa ze śmiercią Chopina – męka i muzyka tych postaci to bowiem pierwiastki dobra w pełnym zła świecie. Głównym symbolem pozostaje fortepian roztrzaskujący się o bruk. W tekście podano wszystkie najważniejsze wątki i motywy. Całość zawiera 350 słów.

Zobacz cały