ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

„Zbrodnia i kara”- jako powieść polifoniczna

„Zbrodnia i kara”-  jako powieść polifoniczna

Wypracowanie stanowi omówienie „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego jako powieści polifonicznej. Z założenia powieść polifoniczna prezentuje bohatera pod kontem przeżyć wewnętrznych, świata duchowych przeżyć, wyobrażeń, przemyśleń. Należy jednak zaznaczyć, że przedstawienie postaci odbywa się w obrębie realizmu. W tekście wyjaśniono znaczenie i pochodzenie terminu polifonia, powieść polifoniczna i jej cechy, metoda pro i contra, wskazano jakie elementy dzieła wskazują na jego polifoniczność. Wypracowanie zawiera 375 słów.

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

Z założenia powieść polifoniczna prezentuje bohatera pod kontem przeżyć wewnętrznych, świata duchowych przeżyć, wyobrażeń, przemyśleń. Należy jednak zaznaczyć, że przedstawienie postaci odbywa się w obrębie realizmu określonych sytuacji i zdarzeń społecznych i obyczajowych. Fiodor Dostojewski na potrzeby powieści wykorzystał metodę dialektyczną pro i conta, pozwala ona na konfrontowanie stylistyki oraz prezentowanych idei. Tym samym obok siebie rację bytu mają sprzeczne myśli, wypowiedzi czy złożone konflikty racji.

 

W poniższym tekście wyjaśniono znaczenie i pochodzenie terminu polifonia, powieść polifoniczna i jej cechy, metoda pro i contra, wskazano jakie elementy dzieła wskazują na jego polifoniczność. Całość zawiera 375 słów.

Zobacz cały