ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Stanisław Barańczyk „Druga natura”- analiza wiersza

Stanisław Barańczyk „Druga natura”- analiza wiersza

Wypracowanie stanowi analizę i omówienie wiersza „Druga natura” Stanisława Barańczaka. Utwór należy zaliczyć do twórczości emigracyjnej nawołującej do motywów romantycznych. Podmiot liryczny to emigrant wygnaniec w którym budzą się przeróżne uczucia. W tekście wskazano wszystkie najważniejsze wątki, wskazano i wyjaśniono konteksty. Całość poparta cytatami zawiera 327 słów.

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

„Druga natura” to tytuł jednego z wierszy Stanisława Barańczaka. Podmiotem lirycznym jest emigrant wygnaniec przeżywający rozliczne emocje. W pierwszych zwrotkach odnajdujemy zdziwienie, przyzwyczajenie a nawet poczucie wolności. W kolejnych nostalgie i tęsknotę. Analizując wiersz należy zaznaczyć, że posiada on dwa wyraźne konteksty: biograficzny i literacki. Pierwszy to emigracja samego poety, jako aktywny działacz opozycji ostatecznie opuścił kraj. Kontekst literacki natomiast to zbliżenie się tematyką do romantycznej poezji emigracyjnej

 

 

W wypracowaniu dokładnie omówiono wymowę i konteksty utworu. Całość poparta jest stosownymi cytatami i zawiera 327 słów.

 

Zobacz cały