ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc to może kojarzyć się nam rozmaicie z udzielaniem wszelakiej pomocy innym osobom, ale tutaj nam chodzi o prawdziwą pierwszą pomoc – udzielanie pierwszej pomocy ludziom z zagrożeniem życia. Wszyscy wiemy że udzielanie takiej pomocy jest niezmiernie ważne. Tym niemniej spora grupa młodych ludzi w sytuacji zagrożenia czyjegoś życia miała by problem z podjęciem właściwych działań czy nawet z próbą jakiejkolwiek pomocy. Związane to jest ze słabą znajomością zasad pierwszej pomocy i obawą przed zrobieniem krzywdy osobie w potrzebie. Mimo to aż 84 procent młodych ludzi deklaruje chęć nauczenia się udzielania pierwszej pomocy. Prawie wszyscy też – 96 % uważają że kursy pierwszej pomocy powinny być prowadzone przez wykwalifikowanych ratowników. Także 63 % uczniów pragnie wziąć udział w kursie pierwszej pomocy w swojej szkole.

Pobierz plik Wydrukuj podsumowanie Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik
Duża czcionka Średnia czcionka Mała czcionka

Pierwsza pomoc to może kojarzyć się nam rozmaicie z udzielaniem wszelakiej pomocy innym osobom, ale tutaj nam chodzi o prawdziwą pierwszą pomoc – udzielanie pierwszej pomocy ludziom z zagrożeniem życia. Wszyscy wiemy że udzielanie takiej pomocy jest niezmiernie ważne. Tym niemniej spora grupa młodych ludzi w sytuacji zagrożenia czyjegoś życia miała by problem z podjęciem właściwych działań czy nawet z próbą jakiejkolwiek pomocy. Związane to jest ze słabą znajomością zasad pierwszej pomocy i obawą przed zrobieniem krzywdy osobie w potrzebie. Mimo to aż 84 procent młodych ludzi deklaruje chęć nauczenia się udzielania pierwszej pomocy. Prawie wszyscy też – 96 % uważają że kursy pierwszej pomocy powinny być prowadzone przez wykwalifikowanych ratowników. Także 63 % uczniów pragnie wziąć udział w kursie pierwszej pomocy w swojej szkole.

 

Aktualnie 67 % młodych ludzi nie wyraża pewności co do tego jak należy się zachować udzielając pomocy ratującej życie. Mimo tego ponad połowa twierdzi że dobrze się orientuje na czym polega pierwsza pomoc. Skąd taka rozbieżność? Gorzej sytuacja się przedstawia kiedy ludziom zadamy konkretne pytania; jak zatamować krwotok, jakie czynności wykonać na miejscu wypadku itp. Tylko około jedna czwarta radzi sobie z tego typu konkretnymi pytaniami. Z powyższych obserwacji wynika oprócz pewnej sprzeczności w postrzeganiu zdolności do pierwszej pomocy że sporo jest do zrobienia w materii nauki udzielania pierwszej pomocy. Prawie wszyscy są zdania że kwestię udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia życia nie powinno się pozostawiać tylko wykwalifikowanym ratownikom ale każdy powinien takie umiejętności posiadać. Młodzież często cechuje ambiwalencja względem społecznych norm zachowania, przepisów czy obowiązków względem innych, jednak młodzież także cechuje się znaczną dozą empatii. Z tego wynika niemal 100 % akceptacja dla idei powszechnej znajomości zasad i umiejętności pomocy w krytycznych sytuacjach. To budzi nadzieję względem pierwszej pomocy. Na szczęście tym empatycznym otwartym postawom na kwestie udzielania pomocy wychodzi na przeciw spora grupa profesjonalnych ratowników i instytucji ratowniczo – medycznych. Wśród instytucji znajdują się takie szacowne organizacje jak Polski Czerwony Krzyż czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. WOŚP organizuje kurs w ramach szkoleń pokojowego patrolu. Kurs ten obejmuje w znacznej mierze udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia. W internecie można także pod hasłem pierwsza pomoc otrzymać sporo praktycznych informacji on-line o tym jak się zachowywać w konkretnych przypadkach kiedy trzeba udzielić komuś pierwszej pomocy. Wydaje się że droga do powszechnej znajomości zasad pierwszej pomocy stoi otworem. Już tylko patrzeć jak w społeczeństwie, przynajmniej wśród młodych ludzi, będzie rosła zdolność do udzielania pierwszej pomocy.