ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Horacy – prezentacja filozofii ukazanej w poezji, wypracowanie

Horacy – prezentacja filozofii ukazanej w poezji, wypracowanie

Wypracowanie stanowi analizę i omówieni filozofii antycznego poety Horacego. Należy stwierdzić, że Horacy był zwolennikiem zarówno nurtu stoicyzmu jak i epikureizmu, które łączył ze sobą uwidaczniając elementy, które wydały się poecie szczególnie cenne. Dla poparcia tego wniosku omówiono wiersz Horacego „O co poeta prosi Apollina”. Całość zawiera 442 słowa.

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

W pieśniach Horacego inaczej carminach, odnajdujemy filozofię umiaru oraz złotego środka. Należy więc jednoznacznie stwierdzić, że Horacy był zwolennikiem zarówno nurtu stoicyzmu jak i epikureizmu, które łączył ze sobą uwidaczniając elementy, które wydały się poecie szczególnie cenne. Z jednej strony propagowane jest hasło „carpe diem” – chwytaj chwile, chwytaj dzień - epikurejskie nawołanie do czerpania z życia wszystkiego co najlepsze. Z drugiej zaś silnie wyłania się konieczność okazywania w obliczu nieszczęścia równowagi duchowej o którą wnosili stoicy. Całość filozofii Horacego to jednak spójna całość jawiąca się jako pogodna Arkadia.

W wypracowaniu szczegółowo zrealizowano tematykę. Całość została poparta analizą wiersza Horacego „O co poeta prosi Apollina”. Tekst może również posłużyć jako opracowanie utworu. Wypracowanie zawiera 442 słowa.

Zobacz cały