ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Zbrodnia i jej konsekwencje. Przedstaw wpływ zbrodni na osobowość wybranych bohaterów literackich

Zbrodnia i jej konsekwencje. Przedstaw wpływ zbrodni na osobowość wybranych bohaterów literackich

Zbrodnia i jej konsekwencje. Przedstaw wpływ zbrodni na osobowość wybranych bohaterów literackich. Omów temat odwołując się  do wybranych utworów z literatury. - tekst stanowi gotową, nigdzie nie publikowaną prezentację maturalną, która zawiera tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów. Prezentacja zawiera 2811  wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów, ramowy plan wypowiedzi.

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

"Zbrodnia i jej konsekwencje. Przedstaw wpływ zbrodni na osobowość wybranych bohaterów literackich.”Jak wiadomo w stworzeniu dobrej prezentacji maturalnej najistotniejsze jest postawienie właściwej tezy oraz poparcie jej właściwie omówionymi przykładami. W ten sposób realizuje się  główny temat pracy. Zamieszczona tu prezentacja posiada tak skonstruowaną tezę, że może realizować wszystkie tematy zawierające słowa klucze:  „Zbrodnia”, „Zbrodniarze”, „Zbrodnia i kara”, „Pokuta za winy”, np.:Zbrodnia to jeden z najbardziej powszechnych i uniwersalnych motywów literackich świata.Każde społeczeństwo, odkąd tylko rozwinęła się cywilizacja, miało swoich zbrodniarzy.Przy wykorzystywaniu motywu zbrodni  częstokroć najważniejsza okazuje się prezentacja zbrodni, a także wszelkich okoliczności, które towarzysząc zdarzeniu, wpłynęły na osobowość przestępcy.Temat zbrodni i kary jest częstym w literaturze, ale sposób ukazania go jest zróżnicowany i uzależniony od zamysłu autora i rzeczywistości w jakiej żył. Prezentacja powyższego tematu oparta jest o następujące przykłady dzieł literackich:  Conrad, J. Lord Jim, Dostojewski, F. Zbrodnia i kara, Kafka, F. Proces, Słowacki, J. Balladyna, Szekspir, W. Makbet. Omówienie każdego dzieła wspiera i realizuje założoną tezę. Odwołania w formie cytatów są zaznaczone w tekście, a źródło wymienione w karcie cytatów. Prezentacja zawiera: temat, tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów.Prezentacja zawiera 2811 wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów, ramowy plan wypowiedzi.

Zobacz cały