ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Zanalizuj i porównaj różne oblicza rewolucji w literaturze różnych epok

Zanalizuj i porównaj różne oblicza rewolucji w literaturze różnych epok

Zanalizuj i porównaj różne oblicza rewolucji w literaturze różnych epok.  Omów temat odwołując się  do wybranych utworów. - tekst stanowi gotową, nigdzie nie publikowaną prezentację maturalną, która zawiera tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów. Prezentacja zawiera 2920  wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów, ramowy plan wypowiedzi.

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

"Zanalizuj i porównaj różne oblicza rewolucji w literaturze różnych epok. ”Jak wiadomo w stworzeniu dobrej prezentacji maturalnej najistotniejsze jest postawienie właściwej tezy oraz poparcie jej właściwie omówionymi przykładami. W ten sposób realizuje się  główny temat pracy. Zamieszczona tu prezentacja posiada tak skonstruowaną tezę, że może realizować wszystkie tematy zawierające słowa klucze:  „Rewolucja”, „Rewolucja Francuska”, „Oblicza rewolucji”, „Motyw rewolucji” np.:Rewolucja to pojęcie bardzo wieloznaczne. Przede wszystkim oznacza zburzenie ustalonego porządku i wejście na drogę prowadzącą - przynajmniej w intencjach, wyobrażeniach rewolucjonistów- ku lepszej przyszłości. Motyw rewolucji został poruszony wiele razy w każdej epoce.Rewolucja, jeden z wielkich tematów literatury światowej, to pojęcie bardzo wieloznaczne. Prezentacja powyższego tematu oparta jest o następujące przykłady dzieł literackich:  Berent, W. Ozimina, Brzozowski, S. Płomienie, Dostojewski, F. Biesy, Gorczyński, S. Zamek kainowski, Krasiński, Z. Nie- Boska komedia, Prus, B. Dzieci, Słowacki, J. Uspokojenie, Wejdzie stu robotników…, Żeromski, S. Przedwiośnie, Żeromski, S. Róża. Omówienie każdego dzieła wspiera i realizuje założoną tezę. Odwołania w formie cytatów są zaznaczone w tekście, a źródło wymienione w karcie cytatów. Prezentacja zawiera: temat, tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów.Prezentacja zawiera 2920 wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów, ramowy plan wypowiedzi.

Zobacz cały