ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Świat jest teatrem, aktorami ludzie, a kto wyznacza im role: Bóg, fatum, człowiek, przypadek...?

Świat jest teatrem, aktorami ludzie, a kto wyznacza im role: Bóg, fatum, człowiek, przypadek...?

Świat jest teatrem, aktorami ludzie, a kto wyznacza im role: Bóg, fatum, człowiek, przypadek...? Przedstaw swoje poglądy na ten temat, odwołując się do wybranych utworów literackich.  - tekst stanowi gotową, nigdzie nie publikowaną prezentację maturalną, która zawiera tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów. Prezentacja zawiera 2009  wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów, ramowy plan wypowiedzi.

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

"Świat jest teatrem, aktorami ludzie, a kto wyznacza im role: Bóg, fatum, człowiek, przypadek...? Przedstaw swoje poglądy na ten temat, odwołując się do wybranych utworów literackich.  ”Jak wiadomo w stworzeniu dobrej prezentacji maturalnej najistotniejsze jest postawienie właściwej tezy oraz poparcie jej właściwie omówionymi przykładami. W ten sposób realizuje się  główny temat pracy. Zamieszczona tu prezentacja posiada tak skonstruowaną tezę, że może realizować wszystkie tematy zawierające słowa klucze: „Teatr świata”, „Człowiek jako aktor”,  „Motyw teatru”, „Role w życiu” np.:Czy teatr jest zakorzeniony w naszej podświadomości, czy każdy z nas nosi w sobie aktora, gotowego zawsze na odegranie roli?To, jacy jesteśmy, jak się zachowujemy zależy od innych ludzi, okoliczności, naszych celów.Teatr to motyw, po który twórcy literatury sięgają bardzo często. Pozwala on bliżej przyjrzeć się człowiekowi, jego psychice, pokazać ludzką naturę.Prezentacja powyższego tematu oparta jest o następujące przykłady dzieł literackich:  Słowacki, J. Balladyna, Stachura, E. Życie to nie teatr, Szaniawski, J. Dwa teatry, Szekspir, W. Jak wam się podoba?, Makbet, Burza, Sen nocy letniej, Hamlet, Szymborska, W. Wrażenia z teatru, Wyspiański, S. I ciągle widzę ich twarze…, Wyspiański, S. Wyzwolenie.  Omówienie każdego dzieła wspiera i realizuje założoną tezę. Odwołania w formie cytatów są zaznaczone w tekście, a źródło wymienione w karcie cytatów. Prezentacja zawiera: temat, tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów.Prezentacja zawiera 2009 wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów, ramowy plan wypowiedzi.

Zobacz cały